Eiendomsbransjen om ledelse i krisetid

Daglig leder Bjørn R. Grepperud

Øystein Ringen-Vatnedalen eier av Senter for eiendomsfag har laget en reportasje om bransjens ledere og ledelse i krisetid. Vår daglig leder Bjørn R. Grepperud er blitt spurt om hans tanker i denne tiden. Han fremhever flere punkter, som blant annet viktigheten med synlighet, holde tett puls på prosjektene og smittevern på arbeidsplassen. Byggeplassledere fremheves for jobben de gjør, og fokus på hvordan vi skal gå fremover i tiden som kommer.

Du kan lese hele artikkelen på https://www.eiendomsbransjen.no/ledelse/

Først i Norge med ombruksprosjekt – Insenti og Entra!

Insenti er veldig stolte av å være med i serien «Vi skal redde verden» som Estate produserer i samarbeid med blant andre oss, #madarkitekter og #entra.

I denne episoden får du høre om et prosjekt; Kristian August gate 13 som Insenti har prosjektledelse på for Entra. Dette prosjektet er et pilotprosjekt og først i Norge hva angår ombruksmaterialer. Du får høre mer om hvordan Rune (prosjektleder hos oss) løser dette, og hvilke utfordringer vi har møtt.

Først i Norge

 

 

Insenti bygger Rortunet for Schage på Slemmestad i Røyken kommune

Se reportasje i Finansavisen i dag 23.8.2019

Schage Eiendom har tildelt Insenti kontrakten for byggingen av Rortunet i Slemmestad, Røyken kommune. Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen.

Rortunet er tegnet av arkitektfirma Halvorsen & Reine AS i Drammen. Prosjektet består av et moderne kjøpesenter med handel i første etasje på hele 12 500 m2, samt helse og velvære og supplerende handel i 2. etasje slik at handelssenteret utgjør totalt ca 17 500 m2. Over kjøpesenteret vil prosjektet få 122 boliger fordelt på 5 blokker. Innendørsparkering på 24 000 m2 dekker både beboer-, kunde- og pendlerparkering. Utvidelse av Slemmestadveien og tilhørende sideveier er en del av prosjektet.

Schage Eiendom har røtter tilbake til 1936 og eier i dag en portefølje med en brutto eiendomsverdi på ca. 9,5 mrd NOK og en verdijustert egenkapital i Schage konsern på ca. 5,0 mrd NOK.

Slemmestad ligger idyllisk til ved Vestfjorden i Indre Oslofjord. Fra 1. januar 2020 vil Røyken kommune bli en del av nye Asker kommune.
– Med nye Rortunet ønsker Schage Eiendom å bidra til sentrumsutviklingen av Slemmestad, sier adm. direktør Egil Svoren. Rortunet har vært et sterkt handelspunkt i regionen, men trengte sårt en oppgradering. Ved utbyggingen av «Nye Rortunet» håper vi på ny giv og fart til den videre utviklingen av Slemmestad sentrum. Det investeres over en milliard kroner gjennom utbyggingen og mer en 90 kjøpere har allerede skrevet kontrakt for sin nye bolig over 2 år før innflytting. Kjøpesenteret vil sikre mange lokale arbeidsplasser, og pendlerparkeringen vi skal bygge vil bidra til økt bruk av kollektivtrafikk. På grunn av det gode samarbeidet vi har hatt ved byggingen av Skøyen Atrium III, velger vi også denne gangen å gjennomføre prosjektet med Insenti.

– Vi er stolte over at Schage Eiendom valgte oss til å bygge Rortunet, som blir en spennende utfordring for vår organisasjon, sier adm. direktør Bjørn R Grepperud i Insenti AS.

Avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald i Insenti AS forteller at de allerede er godt i gang med arbeidene, og har et sterkt team med lang erfaring og bred kompetanse på byggeplassen.

Rivning av gamle Rortunet kjøpesenter er ferdig, og pelearbeidene er godt i gang. Graving og betongarbeider starter i august. Kjøpesenteret skal ferdigstilles i slutten av 2021 mens boligkjøperne skal flytte inn i første kvartal 2022.

Bildetekst: Fra venstre Bjørn Grepperud, adm.dir Insenti AS, Egil Svoren adm.dir Schage Eiendom AS.

Tårnåsen Torg – et grønt prosjekt!

Se artikkelen om Oppegårds grønneste prosjekt i Østlandet Blad i dag. Tårnåsen Torg utvikles av Insenti og Daimyo!

Blant annet skal det skal bores 40 brønner etter grunnvarme ved Tårnåsen Torg, som vil gjøre bygget nærmest selvforsynt med varme. Det bygges også grønne tak og takterasser.

Les mer her:

https://www.oblad.no/tarnasen-torg-er-et-av-oppegards-storste-gronne-prosjekter-152-leiligheter-skal-bygges-alle-blir-selvforsynte-med-varme/s/5-68-665274

 

Følg med på tårnåsentorg.no!

 

 

Tre nye ansatte til Insenti!

Insenti opplever stor etterspørsel, og har god tilgang på prosjekter fremover! Vi fortsetter og vokse, og har ansatt tre nye medarbeidere!

De tre nye medarbeiderne skal rett inn i spennende prosjekter som blant annet Tårnåsen ved Kolbotn i Oppegård som er et bolig- og næringsutviklingsprosjekt eid av Insenti og Daiymo AS. Daiymo AS er et norsk investeringsselskap med eierinteresser i bransjer som fornybar energi, miljøteknologi, fiskeoppdrett og eiendom. Et annet prosjekt som nå får styrket sitt team er Rortunet kjøpesenter og boliger på Slemmestad med Schage Eiendom AS som utvikler og byggherre.

Randi Lunke er ansatt som miljørådgiver i Insenti, og kommer fra tilsvarende stilling i rådgivning og konsulentselskapet WSP Norge AS. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i bygg og miljøteknikk, og har solid erfaring innen BREEAM, energi- og miljørådgivning.

– Med Randi Lunke inn i teamet vil miljøsatsingen til Insenti styrkes ytterligere, sier avdelingsleder Roy Ebbesen i Insenti. Med sin systematiske tilnærming og strategisk tenkning rundt miljøkrav og miljøoppfølging vil Randi Lunke kunne tilføre våre kunder merverdi i forhold til miljøaspektet i prosjektene, sier Ebbesen.

Ellen Stupar Krogsgård er ansatt som prosjekteringsleder i Insenti, og skal bidra i Insenti sitt eget prosjekt på Tårnåsen i Oppegård. Hun kommer fra stilling som prosjekteringsleder i entreprenørselskapet NCC, og har også erfaring fra byggherre fra Höegh Eiendom.

– Solid og lang erfaring som Ellen har innen både nybygg, rehabilitering, bolig og næring er en veldig viktig kompetanse og ressurs for oss og våre kunder i Insenti, sier avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald.

– Vi har også styrket Bygg avdelingen med Lasse Huseby, som har 30 års erfaring fra byggebransjen, blant annet fra entreprenørselskapene Skanska og sist Bermingrud Entreprenør, forteller Prøsch-Oddevald. Dermed står vi veldig godt rustet til å levere tjenester innen bygging gjennom Insenti-modellen både ved ansettelse av Lasse og Ellen, sier han.

– Ansettelsene viser at vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og løsninger, sier Bjørn Grepperud som er adm. direktør i Insenti AS. Insenti har blant annet utviklet en egen modell for gjennomføring av store prosjekter, og Insenti har gjort dette med svært gode resultater for byggherren siden 2004, forteller Bjørn Grepperud.

Insenti leder en rekke store prosjekter, blant annet Nytt Juridisk Fakultet i Tullinkvartalet for eiendomsselskapet Entra og rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 for Braaten Eiendom (tidligere PWC bygget i Bjørvika). Insenti har også prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika. Videre har Insenti ansvaret for byggingen av Skøyen Atrium III og Rortunet i Slemmestad for Schage Eiendom AS.

 

Bildetekst:

– Vi gleder oss til å starte i Insenti i september. Insenti har mange spennende prosjekter fremover det blir gøy og utfordrende å jobbe med. T.v. Randi Lunke, t.h. Ellen Stupar Krogsgård (Lasse Huseby kunne dessverre ikke stille til fotografering).

 

Tre nye til Insenti

 

 

Insenti styrker styret med Vibecke Hverven som nytt styremedlem!

Vibecke Hverven (56) er valgt som nytt styremedlem i Insenti AS. Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen. Selskapet har 56 ansatte og omsatte for ca. 437 millioner i 2018, en vekst fra 267 millioner i 2017. Datterselskapet Insenti Samferdsel er også i vekst og tilbyr prosjektledertjenester innen samferdselssektoren.

Vibecke Hverven har fra 2014 inntil nylig vært daglig leder i OBOS Prosjekt AS med styreverv i andre OBOS Prosjekt AS eide selskap. Hun har lang og utstrakt erfaring fra styrearbeid, deriblant styreleder for Norges Geotekniske Institutt, styreleder i Terramar, styremedlem i Dr. Techn. Olav Olsen, styremedlem i Ferd Eiendom og styremedlem i Mesta. I tillegg har hun vært styreleder og styremedlem i energirelaterte selskap som Eidsiva Vannkraft og Kjeller Vindteknikk.

Hverven er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har vært VP Regionsjef i DNV GL Energy Advisory. Videre har hun vært administrerende direktør i Sweco Norge AS i årene 2005 til 2012.

Insenti leder en rekke store prosjekter, blant annet Nytt Juridisk Fakultet i Tullinkvartalet og rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 for Braaten Eiendom (tidligere PWC bygget). Insenti har også prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika. Nylig ble Insenti valgt som byggeherreombud for omgjøringen av tidligere hovedkontor for Oslo Lysverker på Solli plass, til Hotell Sommerro. Videre har Insenti ansvaret for byggingen av Skøyen Atrium III for Schage Eiendom AS gjennom byggherrestyrte delentrepriser, totalt 26.000 m2.

– Jeg gleder meg til å bidra med og skape ytterligere vekst og utvikling i Insenti gjennom vervet som styremedlem. Insenti satser i en bransje jeg kjenner godt, og jeg ser frem til å tiltre i styret og bidra med min kunnskap og erfaring, sier Vibecke Hverven.

– Med Vibecke sin bakgrunn og solide erfaring tilfører hun styret i Insenti viktig og god kompetanse, sier styreformann Geir Magne Aarstad.

I tillegg til Aarstad er Bjørn Richard Johansen, grunnlegger av First House, medlem i Insenti sitt styre.

****

Foto: Trygve Indrelid/NTB

****

For ytterligere informasjon:

Geir Magne Aarstad, styreleder, mobil 934 38 803 og epost: geiraarstad@graainvest.no

Vibecke Hverven, påtroppende styremedlem i Insenti AS, mobil 975 30 372 og epost: vibeckehverven@hotmail.com

 

Hun styrker styret

 

Insenti og Daimyo skal ruste opp Tårnåsen senter

Det lille kjøpesenteret mellom Kolbotn og Søndre Nordstrand består av et bygg fra 1972 som er bygd om flere ganger, og en stor parkeringsplass. Eiernes visjon er imidlertid å skape et bomiljø i nær tilknytning til et moderne lokalsenter ved å sende bilene ned i kjelleren for å gjøre plass til de nye blokkene, og de ser for seg et torg på bakkeplan.

Se hele artikkelen her:

Skal bruke 500 mill på slitt lokalsenter

 

Høy kvinneandel

I Insenti er vi stolte over å ha en kvinneandel på 26%! Sammenlignet med tilsvarende bransjer der bygg og anlegg har under 10% og eiendomsbransjen har omtrent 20%.

I Insenti har vi høy trivsel og et godt arbeidsmiljø! Ressursterke og dyktige medarbeidere kjennetegner oss.

Vi vil jobbe aktivt videre med å øke kvinneandelen ytterligere, gjennom blant annet gode rekrutteringsprosesser et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.

Ta gjerne kontakt med oss (mann eller kvinne) hvis du vil vite litt mer om hvordan det er å jobbe hos oss!