Har du behov for en kyndig prosjektleder innen bygg?

Insenti er i dag vokst seg til å bli en av Oslos største aktør innen prosjektledelse innen bygg. Siden 2001 har vi jobbet med en rekke større byggeprosjekter. Vår styrke er at vi ser helheten og som i praksis fungerer som bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. Vi utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen for byggeprosjektet. På den måten er du ivaretatt i forkant, underveis og i etterkant av prosjektet.

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området, og ønsker å komme i kontakt med deg som har behov for kompetent prosjektledelse innen bygg.

Våre siste innlegg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Påbygg og rehabilitering av logistikkbygg for Aspelin Ramm

Jon Breivold på (bygge)plass