Har du behov for en kyndig prosjektleder innen bygg?

Insenti er i dag vokst seg til å bli en av Oslos største aktør innen prosjektledelse innen bygg. Siden 2001 har vi jobbet med en rekke større byggeprosjekter. Vår styrke er at vi ser helheten og som i praksis fungerer som bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. Vi utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen for byggeprosjektet. På den måten er du ivaretatt i forkant, underveis og i etterkant av prosjektet.

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området, og ønsker å komme i kontakt med deg som har behov for kompetent prosjektledelse innen bygg.

Våre siste innlegg

Billogistikkanlegg Drammen Havn

Klart for oppstart på Morenen

Alt klart for Campus Ullevål

Ny sjef på plass i Insenti

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus