Høy kvinneandel

8.mars Akersgata

I Insenti er vi stolte over å ha en kvinneandel på 26%! Sammenlignet med tilsvarende bransjer der bygg og anlegg har under 10% og eiendomsbransjen har omtrent 20%.

I Insenti har vi høy trivsel og et godt arbeidsmiljø! Ressursterke og dyktige medarbeidere kjennetegner oss.

Vi vil jobbe aktivt videre med å øke kvinneandelen ytterligere, gjennom blant annet gode rekrutteringsprosesser et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.

Ta gjerne kontakt med oss (mann eller kvinne) hvis du vil vite litt mer om hvordan det er å jobbe hos oss!