Informasjon til våre kunder om koronautbruddet

For å følge myndighetenes pålegg, gjennomfører Insenti følgende tiltak:

Vi har innført hjemmekontor for alle ansatte. PC-utstyr bringes hjem til ansatte, og det er kun høyst nødvendig oppmøte på kontoret.

Vi vil likevel etterstrebe å være fullt operative, og sørge for at produksjon og leveranser ikke lider under den ekstraordinære situasjonen vi er i. Alle ansatte vil fortsette å være koblet opp mot epost, server og filarkiv.  Møter gjennomføres via Microsoft Teams. Vi vil fremdeles være tilgjengelig på telefon, epost, Skype og Teams.

For byggeplassene er det noe annerledes. Her forsøker vi å opprettholde bemanningen i størst mulig grad uten at det går på bekostning av myndighetenes pålegg.  Våre underentreprenører melder inn daglig hvis deres virksomhet blir berørt. Her rapporteres eventuelle smittede, personer i karantene og status på driften relatert til koronautbruddet.

Tiltak på byggeplassene

 • Prosjektet må øke frekvensen på renhold av spise- og skiftebrakker til et minimum av tre ganger per uke.
 • Noen med fast tilhold på byggeplassen skal ta ansvar for å desinfisere typiske berøringspunkter på spise- og skiftebrakkene minimum to ganger pr. dag (dørhåndtak, kraner, brytere, knapper, kaffemaskiner mv.)
 • Foretakene som er aktive i prosjektet skal spise på forskjellige tidspunkt slik at antallet som oppholder seg i samme rom holdes på et absolutt minimum.
 • Foretakene gjøres ansvarlig for å rengjøre og desinfisere flater som er benyttet gjennom spisepausene.
 • Det skal henges opp flerspråklige oppslag med relevant informasjon fra bla. FHI på status, håndhygiene o.l. på byggeplassen.
 • Insenti tar initiativ til eventuelle øvrige tiltak som kan redusere smittefaren i prosjektet.
 • I tillegg må prosjektet gjøre en vurdering av tiltak som iverksettes dersom noen oppdager smitte eller symptomer på dette.

Alle møter i regi av Insenti vurderes avlyst/utsatt inntil videre som følge av smittefare. Dette gjelder primært møter med åtte eller flere deltagere.

For møter med færre enn åtte deltagere – og som er virksomhetskritiske – skal risiko vurderes og tilrettelegges i tråd med hygieneråd.

Møter som avlyses kan være:

 • ICE-møter
 • Prosjekteringsmøter
 • Driftsmøter
 • Vernerundemøte
 • Fremdriftsmøter

Våre siste innlegg

Billogistikkanlegg Drammen Havn

Klart for oppstart på Morenen

Alt klart for Campus Ullevål

Ny sjef på plass i Insenti

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus