Insenti og Daimyo skal ruste opp Tårnåsen senter

tarnasen

Det lille kjøpesenteret mellom Kolbotn og Søndre Nordstrand består av et bygg fra 1972 som er bygd om flere ganger, og en stor parkeringsplass. Eiernes visjon er imidlertid å skape et bomiljø i nær tilknytning til et moderne lokalsenter ved å sende bilene ned i kjelleren for å gjøre plass til de nye blokkene, og de ser for seg et torg på bakkeplan.

Se hele artikkelen her:

Skal bruke 500 mill på slitt lokalsenter