Koordinator utførelsesfase (KU) byggeprosjekter

Alle byggeprosjekter har et element av usikkerhet og risiko. For å ta gode beslutninger er det viktig med kunnskap og informasjon om usikkerhet. Det bidrar til å minimere tap og maksimere lønnsomhet. Som SHA-koordinator (KU) hever vi nivået på byggeprosjektets HMS-standard. Vi bistår større byggeprosjekter i Oslo og omegn med arbeid innen KU for hvert prosjekt. På den måten kvalitetssikres vi at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er utført før oppstart på byggeplass og ved avslutning av arbeidet.

Vi bistår deg med:

– Våre rådgivere gir råd i alle faser av et byggeprosjekt

– Vi utvikler kvalitets- og HMS-systemer, risikovurdering, kvalitetsrevisjon, inspeksjon

– Vi gjennomfører risiko- og usikkerhetsanalyser

Hvorfor Insenti?

– Erfaren prosjektledelse

– Valg av god miljøstrategi og gjennomføring av BREEAM-sertifisering

– Trygghet og god kostnadsstyring Fornøyde sluttbrukere

– Et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt på Miljø og HMS (KU)!

Våre siste innlegg

Billogistikkanlegg Drammen Havn

Klart for oppstart på Morenen

Alt klart for Campus Ullevål

Ny sjef på plass i Insenti

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus