Kristian August gate 21 – Treider

Fasade 1

KA21 er en murgård i tre etasjer samt kjeller og loft oppført i 1860-årene. Frikirkepredikant Otto Treider flyttet sin skole til denne bygningen i 1899.

Gården utgjør et tidstypisk og eksteriørmessig godt bevart eksempel på den tidligste murgårdsbebyggelsen i Oslo. KA21 er fredet, og fredningen omfatter fasader, tak, hovedkonstruksjon og innvendig trapperom i alle etasjer. Alt dette skal rehabiliteres i tillegg til innvendig rehabilitering i steg 2.

KA21 hadde tidligere en bakbygning fra 1930-årene, som er revet som del av pågående byggeprosjekt.

Insenti har rolle som prosjektleder og byggherrerepresentant.

 

  • Ferdigstillelse: 2020
  • Byggherre: Entra Eiendom AS
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse