Kristian August gate 21 – Treider

Kristian August gate 21 er en murgård i tre etasjer samt kjeller og loft oppført i 1860-årene. Frikirkepredikant Otto Treider flyttet sin skole til denne bygningen i 1899.

Gården utgjør et tidstypisk og eksteriørmessig godt bevart eksempel på den tidligste murgårdsbebyggelsen i Oslo. KA21 er fredet, og fredningen omfatter fasader, tak, hovedkonstruksjon og innvendig trapperom i alle etasjer. Alt dette skal rehabiliteres i tillegg til innvendig rehabilitering i steg 2.

KA21 hadde tidligere en bakbygning fra 1930-årene, som er revet som del av pågående byggeprosjekt.

Insenti har rolle som prosjektleder og byggherrerepresentant.

 

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2020

Byggherre

Entra Eiendom AS

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet