Tårnåsen Senter

eyelevel_FINAL_final

Tårnåsen Torg eies i dag 50/50 av Daimyo Eiendom AS og Insenti Senter Holding AS.

Tårnåsen senter er i dag et fungerende lokalsenter med nærings- og servicetilbud, legesenter samt 14 boenheter i Valhallaveien 70/72 i Oppegård kommune. Tomten er nå under omregulering der man ønsker å opprettholde lokalsenterets tilbud, samt tilrettelegge for rundt 130 nye boenheter i tillegg til dagens 14 leiligheter. Reguleringen forventes vedtatt våren 2019.

Det er planlagt salgsstart byggetrinn 1 høsten 2019. Tidligst oppstart av byggearbeider er første kvartal 2020. Insenti vil ha rollene som prosjektleder, prosjekteringsleder og gjennomfører av byggingen.

Tårnåsen Senter AS eies i dag 50/50 av Daimyo Eiendom AS og Insenti Senter Holding AS.

  • Ferdigstillelse: Ultimo 2020
  • Bruttoareal: 23000 m2
  • Arkitekt: A-Lab
  • Byggherre: Tårnåsen Senter AS
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektleder, prosjekteringsleder og gjennomfører av byggingen

Kart