Tårnåsen Torg – stedsutvikling med bolig, service og handel

Tårnåsen Torg

Ambisjonene med Tårnåsen Torg er å skape et unikt prosjekt med 135 nye leiligheter, rehabilitering av 14 eksisterende leiligheter og utvikling av nærings-, handels- og helsevirksomhet. Hele det solrike området rundt Tårnåsen vil dermed få dagligvarebutikk og tjenester som kafé og restaurant med mer i nærområdet.

Kort fortalt blir hverdagen enklere om man bor i nærheten av nye Tårnåsen Torg, da man har det meste lett tilgjengelig. Dette er i samsvar med det kommunestyret i sin tid la opp til i reguleringsplanen for området.

Historisk viktig

Tårnåsen Torg ligger rett ved Den Fredrikshaldske Kongevei som ble bygd på 1600-tallet. Dette var tidligere hovedveien fra Christiania mot Fredrikshald eller Halden, og Bohuslän videre til København. Denne perlen av en historie er ukjent for mange.

Tårnåsen er et viktig trafikknutepunkt, og det er to sentrale busstopp ved rundkjøringen i Valhallaveien, rett nedenfor nye Tårnåsen Torg. Her er det i dag hele 51 stopp/avganger i døgnet i hver sin retning, mot Sofiemyr i sør og Prinsdalen i nord. Og vi må forvente at det kommer til å øke ytterligere i fremtiden gjennom at stadig flere tar miljøvennlig buss i bruk.

Grønt og bilfritt

Når prosjektet står ferdig har hele området vært gjennom en betydelig oppgradering. Utearealer skal preges av grøntområder og parkpreget bebyggelse, med mulighet for blant annet parsellhager. Det skal tilrettelegges for sykkel, og hele området blir bilfritt med parkeringsanlegg under bakken. Den fjerde og siste armen i rundkjøringen i Valhallaveien fullføres og blir hovedåren inn på boligområdet.

Alle virksomheter som lå på området har fått tilbud om å bli med videre, og vi er glade for at Kiwi, Pizzabakeren Kolbotn og de fleste virksomhetene som lå på området ønsker nettopp det. Vi har også mottatt forespørsler fra nye virksomheter som ønsker å etablere seg på Tårnåsen Torg. Igjen noe som vil gjøre hverdagen enklere for de som bor på i området.

På nedre torg ut mot Valhallaveien er det avsatt plass til et kunstverk. Her er vi i kontakt med kommunen i forbindelse med en kunstkonkurranse. Videre ønsker vi innspill og ideer til navn på torg, smug og veier i prosjektet som vi kan videreformidle til kommunen. Dette for å sikre stedets historie, samt lokal forankring og engasjement.

Snart igang

Så håper vi at vi om kort tid kan starte rivingen av det gamle Tårnåsen senteret fra 70-tallet, som nå er tømt for aktivitet og dessverre står som et tomt skall og forringer hele området. Fasader er slitte, ødelagte og tagget ned. Området er preget av dårlig vedlikehold med blant annet gjengrodd vegetasjon og oppsprukket asfalt.

Når senteret er revet vil hele området stå klart for en ny tid med byggingen av leiligheter, næring og forretninger i grønne, parkpregede omgivelser. Det vil bli bedre å bo for alle i nærområdet rundt Tårnåsen og Kornmoenga på Kolbotn.

Planlangt oppstart av prosjektet er blitt utsatt flere ganger, men etter en lang søknadsprosess ser det nå ut til at vi er nært forestående en godkjenning fra kommunen, slik at vi kan sette igang. Vi har investert mye tid og ressurser i Tårnåsen Torg, og ser nå virkelig frem til å sette spaden i jorda. Det er etablert et prosjektkontor på området som vil være bemannet på dagtid når prosjektet er i gang, og vi har startet med nødvendige forberedelser for å komme i gang ved første anledning.

Følg lenken for mer informasjon – https://taarnaasentorg.no/

  • Bruttoareal: 23.000 m2
  • Antall leiligheter: 150
  • Arkitekt: A-Lab
  • Byggherre: Tårnåsen BRL
  • Entrepriseform: Insentimodellen
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og utførelse av bygging

Kart