Prosjekteringsledelse byggeprosjekter

Vi i Insenti har siden 2001 bistått med prosjekteringsledelse for en rekke byggeprosjekter. Ved hjelp av våre ansatte med forskjellig bakgrunn kan vi med trygghet stå inne for at vi er en kompetansebedrift. Vår styrke er at vi fungerer som motoren for byggeprosjektet. En som ser helheten, som er bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen. Vår prosjektleder er den motoren du trenger!

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat vedrørende ditt behov for en erfaren prosjektleder.

Våre siste innlegg

Billogistikkanlegg Drammen Havn

Klart for oppstart på Morenen

Alt klart for Campus Ullevål

Ny sjef på plass i Insenti

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus