Tårnåsen Torg – et grønt prosjekt!

Tårnåsen Torg

Se artikkelen om Oppegårds grønneste prosjekt i Østlandet Blad i dag. Tårnåsen Torg utvikles av Insenti og Daimyo!

Blant annet skal det skal bores 40 brønner etter grunnvarme ved Tårnåsen Torg, som vil gjøre bygget nærmest selvforsynt med varme. Det bygges også grønne tak og takterasser.

Les mer her:

https://www.oblad.no/tarnasen-torg-er-et-av-oppegards-storste-gronne-prosjekter-152-leiligheter-skal-bygges-alle-blir-selvforsynte-med-varme/s/5-68-665274

 

Følg med på tårnåsentorg.no!