Tårnåsen Torg – et grønt prosjekt!

Se artikkelen om Oppegårds grønneste prosjekt i Østlandet Blad i dag. Tårnåsen Torg utvikles av Insenti og Daimyo!

Blant annet skal det skal bores 40 brønner etter grunnvarme ved Tårnåsen Torg, som vil gjøre bygget nærmest selvforsynt med varme. Det bygges også grønne tak og takterasser.

Les mer her:

https://www.oblad.no/tarnasen-torg-er-et-av-oppegards-storste-gronne-prosjekter-152-leiligheter-skal-bygges-alle-blir-selvforsynte-med-varme/s/5-68-665274

 

Følg med på tårnåsentorg.no!

 

 

Våre siste innlegg

Billogistikkanlegg Drammen Havn

Klart for oppstart på Morenen

Alt klart for Campus Ullevål

Ny sjef på plass i Insenti

Storslagen rehabilitering: Kommunegården overlevert til stående applaus