Miljø og Teknikk

Fokus på Miljø og HMS bidrar til å minimere unødvendige tap i et byggeprosjekt. Samtidig er det mye å tjene.

Insenti tilbyr Miljø og SHA/HMS rådgivning i alle typer byggeprosjekter.

HMS

 • Alle byggeprosjekter har et element av usikkerhet og risiko. For å ta gode beslutninger er det viktig med kunnskap og informasjon om usikkerhet. Det bidrar til å minimere tap og maksimere lønnsomhet. Som SHA-koordinator hever vi nivået på byggeprosjektets HMS-standard
 • Våre rådgivere gir råd i alle faser av et byggeprosjekt
 • Vi utvikler kvalitets- og HMS-systemer, risikovurdering, kvalitetsrevisjon, inspeksjon
 • Vi gjennomfører risiko- og usikkerhetsanalyser

Miljø

Insenti anser god miljørådgivning i våre byggeprosjekter som et viktig samfunnsoppdrag. Vi kan derfor tilby svært kompetent rådgivning innen flere sentrale miljøemner.

 • Vi har lang erfaring med å gi verdifull rådgivning i tidligfase blant annet innen energistrategi, inneklima og dagslys, BREEAM NOR, materialvalg m.m. Vi kan også bidra med å påse at valgte miljøkrav blir ivaretatt i utførelse.
 • BREEAM-rådgivere gir råd om BREEAM-sertifisering fra tidlig forprosjekt, gjennom hele byggeprosessen og til et ferdig bygg. Insenti kan også stille med egen BREEAM AP i byggeprosjekter
 • Vi har allerede lang erfaring fra ledelse av byggeprosjekter med høye miljøambisjoner. Vår brede erfaring og kompetanse gir kunden trygghet ved valg av miljøstrategi, økonomi og kvalitet i gjennomføringen.
 • Vi kan bistå med søknader til Enova m.fl.
 • Vi kan bidra med kursing innen sentrale miljøemner, og veilede byggherrer med tanke på valg av miljøambisjoner og -tiltak i deres byggeprosjekter.

Hvorfor Insenti?

 • Erfaren prosjektledelse
 • Valg av god miljøstrategi og gjennomføring av BREEAM-sertifisering
 • Trygghet og god kostnadsstyring
 • Fornøyde sluttbrukere
 • Et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med miljørådgivning for ditt byggeprosjekt!