Tjenester

Fokus på Miljø og SHA  bidrar til å minimere unødvendige tap i et byggeprosjekt. Samtidig er det mye å tjene.

Insenti tilbyr Miljø- og SHA rådgivning i alle typer byggeprosjekter.

 

SHA

 • Alle byggeprosjekter har et element av usikkerhet og risiko. For å ta gode beslutninger er det viktig med kunnskap og informasjon om usikkerhet. Det bidrar til å minimere tap og maksimere lønnsomhet. Som SHA-koordinator hever vi nivået på byggeprosjektets HMS-standard
 • Våre rådgivere gir råd i alle faser av et byggeprosjekt
 • Vi utvikler kvalitets- og HMS-systemer, risikovurdering, kvalitetsrevisjon, inspeksjon og bistår ved granskninger.
 • Vi gjennomfører risiko- og usikkerhetsanalyser

 

MILJØ

Insenti anser god miljørådgivning i våre byggeprosjekter som et viktig samfunnsoppdrag. Vi kan derfor tilby svært kompetent rådgivning innen flere sentrale miljøemner.

 • Vi har lang erfaring med å gi verdifull rådgivning i tidligfase blant annet innen energistrategi, inneklima og dagslys, BREEAM NOR, materialvalg m.m. Vi kan også bidra med å påse at valgte miljøkrav blir ivaretatt i utførelse.
 • BREEAM-rådgivere gir råd om BREEAM-sertifisering fra tidlig forprosjekt, gjennom hele byggeprosessen og til et ferdig bygg. Insenti kan også stille med egen BREEAM AP i byggeprosjekter
 • Vi har allerede lang erfaring fra ledelse av byggeprosjekter med høye miljøambisjoner. Vår brede erfaring og kompetanse gir kunden trygghet ved valg av miljøstrategi, økonomi og kvalitet i gjennomføringen.
 • Vi kan bistå med søknader til Enova m.fl.
 • Vi kan bidra med kursing innen sentrale miljøemner, og veilede byggherrer med tanke på valg av miljøambisjoner og -tiltak i deres byggeprosjekter.

Hvorfor Insenti?

 • Erfaren prosjektledelse
 • Valg av god miljøstrategi og gjennomføring av BREEAM-sertifisering
 • Trygghet og god kostnadsstyring
 • Fornøyde sluttbrukere
 • Et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med miljørådgivning for ditt byggeprosjekt!

Roy Ebbesen

Avdelingsleder Miljø og HMS

415 73 545 Send epost

Relaterte prosjekter