Insenti, byggherrens partner

ÅRSRAPPORT 2020

1. Styret og ledelse

Fra adm. direktør

Insenti har lagt bak seg et historisk godt år, og vi følger strategiplanen som ble lagt i 2017. 

Det er spesielt økt etterspørsel etter våre folk og tjenester, samt vår byggemodell – Insentimodellen – som bidrar til veksten. I 2020 har vi vært engasjert i totalt 158 prosjekter, hvorav to store byggeprosjekter med Insentimodellen. 

Folkene våre og tilnærmingen til markedet og kundene er nøklene til suksess. Gjennom mange års erfaring og kompetanse fra ulike store byggprosjekter, har vi utviklet Insentimodellen på byggherrens premisser. Dette gir fleksibilitet og forutsigbarhet for byggherren. Vår erfaring er at det også blir billigere.

I dag teller vi 64 kloke hoder i Insenti. Vekst krever plass, og i august flyttet vi fra våre tidligere lokaler i Akersgata 45, til større og miljøvennlige lokaler i Dronning Mauds gate 10. Nå håper vi, som alle andre, at vi ser slutten av pandemien, slik at vi igjen kan samles fysisk og fullt ut ta i bruk de nye lokalene.

Rortunet på Slemmestad var vårt største prosjekt i 2020. Det opprinnelige kjøpesenteret på 8.000 kvadratmeter er revet og skal erstattes med nytt kjøpesenter på 18.500 kvadratmeter. Det bygges tilhørende parkering på 24.000 kvadratmeter, og på taket av det langstrakte bygget bygges det 13.000 kvadratmeter boligareal fordelt på 122 leiligheter i fem blokker. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i februar 2022. 

Utsiktene for 2021 er gode. Vi har allerede fått tre svært spennende prosjekter, og ordrereserven for alle våre tjenester i inngangen av 2021 er meget god. I løpet av året kommer vi til å ansette flere for å dekke opp etterspørselen. Insenti forventer en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2021.

Fra styreleder

Insenti har en imponerende merittliste å vise til. Selv om 2020 ble sterkt preget av Korona, leverer Insenti-teamet igjen meget gode resultater. Og gledelig – vi har mange interessante prosjekter i porteføljen, og går en meget spennende fremtid i møte. 

Bærekraft, klima og miljø er på alles lepper. I tillegg er BREEAM på bransjefolkets lepper. Det har det vært i mange år allerede, men utviklingen har kanskje ikke gått like raskt som forventet – men nå skjer det mye.

Et betydelig konkurransefortrinn på miljø
Et av de mest omtalte prosjektene i 2020 var Kristian Augusts gate 13 – Norges første storskala ombruksprosjekt i regi av Entra. Her spilte vi i Insenti avgjørende roller som prosjektleder, miljørådgiver og ombrukskoordinator, og innhentet erfaring og kompetanse som få andre i bransjen besitter. Dette prosjektet vil på mange måter bli stående som en milepæl, og nå kommer det en rekke prosjekter med tilsvarende fokus.

Totalrenoveringen av Kommunegården i Sandvika er også verdt å nevne i denne sammenheng. Dette er Norges tredje rehabiliteringsprosjekt som skal sertifiseres med høyeste BREEAM-klassifisering. Her er Insenti byggherrens (Bærum Kommunale Pensjonskasse) prosjektleder og nærmeste partner.

Suksess med folk og modell
Hemmeligheten bak suksessen til Insenti kan tilskrives dedikerte ansatte med lang erfaring, unik kompetanse og solid kjennskap til markedet. Vi er stolte av å ha så dyktige team i Insenti.  Når du putter Insentimodellen – som baserer seg på byggherrestyrte delentrepriser – på toppen, får du et selskap som leverer trygge, forutsigbare og kostnadseffektive prosjekter av høy kvalitet for profesjonelle byggherrer. Det har Insenti gjort i 20 år. 

På vegne av styret vil vi takke alle våre gode kunder og samarbeidspartnere for tilliten dere har gitt oss – vi er klare for å realisere nye kvalitetsprosjekter sammen med dere. 

Ledelsen

Styremedlemmer

2. Om Insenti

Insenti er en kompetansebedrift i vekst. Siden 2016 har antallet fast ansatte vokst fra 28 til 64, hvorav 24 prosent er kvinner. Dette er en svært dyktig gjeng bestående av sivilingeniører, ingeniører, byggeledere med fagbrev/fagskole og medarbeidere med annen høyere utdanning med kompetanse og erfaring fra byggherre, entreprenør, rådgiverbransjen eller prosjektledelse.

Hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse, og 2020 var ingen unntak. I en undersøkelse med over 60 spørsmål eller utsagn som skulle vektes fra 1 - 6, hvorav 6 var best, havnet vi på et gjennomsnitt på 4,85. Det er vi godt fornøyd med, men det er ingen hvilepute i arbeidet med å øke gjennomsnittet ytterligere.

Insenti kjennetegnes av hyggelige, hjelpsomme og dyktige kollegaer, god stemning og flere sosiale aktiviteter. Årets firmatur er et høydepunkt, som dessverre ikke ble noe av i 2020 av naturlige årsaker. 

I Insenti er vi opptatt av kontinuerlig læring, enten gjennom egne prosjekter, kollegaer sine prosjekter, eller i fellesskap. Vi legger stor vekt på utvikling av våre medarbeidere med ulike tilbud og muligheter for kompetanseheving. Opp gjennom årene har vi hatt som vane å invitere alle ansatte med på prosjektbesøk og befaring. Grunnet Korona-situasjonen ble ikke dette noe av i 2020, men noe vi vil ta opp igjen så fort samfunnet åpnes opp.

I Insenti hviler vi ikke på laubæra, men er stadig på utkikk etter dyktige mennesker.

Forretningsidé

Ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av bygge- og samferdselsprosjekter.

Visjon

Byggherrens partner!

Verdier

Kundefokusert, løsningsorientert, fremtidsrettet

Den røde tråden

Insenti utfører all ledelse av byggeprosjekter med egne ressurser, fra tidligfase til overlevering. I de prosjekter hvor vi tar på oss å gjennomføre byggingen for byggherren, gjøres dette i Insentimodellen. Det innebærer at byggherren har én kontraktspart fra prosjektstart til ferdigstilt bygg.

Byggherren inngår avtale med Insenti, og vi inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Insenti styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, budsjett og kvalitet.

3.Miljø

Miljørådgiver

Miljø, klima og bærekraft opptar oss alle – rundt middagsbordet, i media og på jobb. Det settes stadig flere og tydeligere krav fra myndigheter, som berører oss privat og profesjonelt.

Insenti skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsningene for deres byggeprosjekter. Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføring av prosjekter. Vi skal overholde og innfri alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.

Våre miljøambisjoner er høye. Vi skal være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø. Vi skal være byggherrens partner i prosjekter med høyt miljøfokus.

Og her har vi allerede kommet langt. Miljørådgivning er vårt raskest voksende område, og vår miljø- og SHA-avdeling vokser i tråd med markedsutviklingen og etterspørselen etter disse tjenestene. I 2020 hadde vi en egen miljørådgiver og ombrukskoordinator i 100 prosent stilling på Kristian Augusts gate 13 (KA13), det mye omtale ombruksprosjektet i regi av Entra.  

4. Viktige prosjekter i 2020

rortunet

Rortunet

Rortunet på Slemmestad utenfor Oslo var vårt desidert største prosjekt i 2020...

sentergarden-thumb

Sentergården

Midt i Lørenskog sentrum er Sentergården under oppføring, med totalt 93 leiligheter...

Kommunegården_i_Sandvika_hovedinngang-Illustrasjon_krediteres_Pilot_Arkitekter

Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika er under totalrehabilitering. Dette skal bli et åpent og tilgjengelig bygg for kommunens innbyggere, og bidra til god byutvikling i Sandvika.

kristian augusts gate

Kristian Augusts gate 13

Entra sitt ombruksprosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA13), har høstet mye oppmerksomhet for å ta ombruk og miljø på alvor.

dg8

Dronning Eufemias gate 8

DEG8 er det første bygget i Barcode-rekken i Bjørvika. Siden oppstart av innvendig rivearbeider sommeren 2019, har bygget gjennomgått omfattende rehabiliteringsarbeider. 

bilia-thumb

Bilia

Bilia skal etablere seg i nye lokaler på Vollebekk, nærmere bestemt Hans Møller Gasmanns vei 7. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellent.

U7-9 Hjørnet dag

Universitetsgata 7-9, Oslo

I Universitetsgata 7-9 er det oppført et nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Tidligere bygg er revet, og det nye bygget på 10 etasjer huser kontorer samt næring i nedre plan.

image002

Karenslyst Allé 12-14

Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen er oppført i 1996 og hadde PWC som leietaker frem til 2006, før NorgesGruppen flyttet inn etter en mindre rehabilitering i 2008.

5. Nye prosjekter i 2021

Campus Ullevål

Campus Ullevål blir en ny forsknings- og næringslivscampus i Sognsveien 72, og en sentral del av innovasjonsdistriktet, Oslo Science City. 

Byggherre, Norsk Geotekniske Institutt (NGI), er et internasjonalt ledende senter for forskning, utvikling og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag med hovedkontor og laboratorier på Ullevål.

Eksisterende bygg ble oppført i 1966, er lite fleksibelt og oppfyller ikke NGIs behov på verken kort eller lang sikt. Med nytt bygg skal NGI bli et fyrtårn for miljø og moderne tekniske løsninger, rigget for å løse utfordringer i fremtiden. 

I tillegg til å modernisere og utvikle selve forskningsinstituttet, skal Campus Ullevål tilføre bydelen verdi med blant annet etablering av offentlig torg og utadrettet virksomhet, grønn tilnærming mot den lokale kolonihagen, redusert antall parkeringsplasser og økt mulighet for sykkelparkering.

På oppdrag fra byggherren, Norges Geotekniske Institutt (NGI), utfører Insenti prosjektledelse.

Bygget skal etter planen stå ferdig i 2024.

Aker Tech House

Aker Tech House er et nybygg på Fornebu som skal huse Akers innovasjons- og teknologimiljø innen IT og fornybar energi. Bygget blir på rundt 30.000 kvadratmeter og er en videreføring av Aker sine planer for Akerkvartalet.

Siden nedleggelsen av flyplassen på Fornebu, har det vært en målsetning om å skape en bydel bestående av beboere, attraktive arbeidsplasser og næringstilbud. Med Aker Tech House skal byggherren, Aker Property Group, bidra til å oppnå dette målet. Aker Tech House skal bygges som fleksible kontorlokaler for to Aker-bedrifter.

Prosjektet har som mål å oppnå BREEAM Excellent-klassifisering og energiklasse A.

På oppdrag fra byggherre, Aker Property Group AS, utfører Insenti prosjekledelse.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles sommeren 2023.

6. Økonomi

Nøkkeltall for 2020

Insenti har hatt en jevn vekst de siste fem årene, og 2020 er soleklar bestenotering. Det er spesielt økt etterspørsel etter våre folk, tjenester og Insentimodellen som bidrar til veksten. 

Insenti konsern økte omsetningen i 2020 til 660 millioner kroner, fra 579 millioner kroner året før. Det er en vekst på i overkant av 14 prosent. Driftsresultat endte på over 43 millioner kroner i 2020, en økning fra 31 millioner kroner i 2019.

MNOK
Omsetning

MNOK
Driftsresultat

%
Driftsmargin
%
Egenkapital
MNOK
Totalkapital
Antall fast ansatte