Tjenester

Siden oppstarten i 2001 har vi bistått profesjonelle byggherrer med våre tjenester. Vi er anerkjente for vår kvalitet, noe som har resultert i en rekke vellykkede byggeprosjekter.
Vi hjelper deg med en rekke tjenester innen prosjektutvikling- og ledelse.

Insenti-7

Prosjektutvikling

Insenti-50

Prosjektledelse

Teknisk prosjekteringsleder

Bygg

SHA og HMS er avgjørende tjenester i byggeprosjekter

Miljø og Teknikk

Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel

Insenti Drammen

Insenti Drammen