Tjenester

Siden vår oppstart har vi bistått profesjonelle byggherrer og entrepriser med våre tjenester. Vi er anerkjente for vår kvalitet noe som har resultert i en rekke vellykkede byggeprosjekter.
Hos oss kan du få bistand på en rekke tjenester innen prosjektutvikling- og ledelse.
Les mer om våre tjenester nedenfor.

Insenti-7

Prosjektutvikling

Insenti-50

Prosjektledelse

Teknisk prosjekteringsleder

Bygg

Miljø- og SHA-rådgivning fra Insenti

Miljø og Teknikk

Insenti Samferdsel

Insenti Samferdsel

Insenti Drammen

Insenti Drammen