Prosjektledelse

En prosjektleder med erfaring vil kunne hjelpe deg frem til ønsket resultat - raskt og effektivt.

Et byggeprosjekt må ha en motor. En som ser helheten, som er bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen.

Insenti har den motoren du trenger.

Våre prosjektledere:

  • er byggherrens forlengede arm.
  • skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet, fra start til mål.
  • ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomi i alle faser av prosjektet.
  • leder alle impliserte aktører fra tidligfase til ferdig bygg.
  • sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger.
  • bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser.
  • følger opp totalentreprenør.

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjektleder for større byggeprosjekter i Osloregionen.

Kontakt oss gjerne for en prat vedrørende ditt prosjekt.