Prosjektledelse

En prosjektleder med erfaring vil kunne hjelpe deg frem til ønsket resultat - raskt og effektivt.

Et byggeprosjekt må ha en motor. En som ser helheten, som er bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen.

Vår prosjektleder er den motoren du trenger!

Noen av fordelene med vår prosjektleder

  • Er byggherrens forlengede arm
  • Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål
  • Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet
  • Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg
  • Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger
  • Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser
  • Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjektleder for større byggeprosjekter i Oslo-området.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat vedrørende ditt behov for en erfaren prosjektleder.