Om Insenti

Historie - Verdier - Visjon

Prosjektledelse fra A-Å

Insenti-43-COLLAGE

Insenti har levert prosjektledelse for byggherrer i Osloregionen siden 2001. Vi tror vår kommersielle og handlingsorienterte tilnærming har vært, og er kilder til mange spennende jobber.

Vi er i dag ca. 60 personer, hvorav 27 prosent er kvinner, organisert i avdelingene:

Kombinasjonen av tradisjonell prosjektledelse og aktiv bygging gir oss kunnskap og erfaring som er unik. Samtidig er vi en uavhengig rådgiver for byggherren.

De siste tre årene har de vi ledet prosjekter med en total kostnadsramme på rundt 12 milliarder kroner.

Illustrasjon på alle tjenester Insenti leverer
Insen2ti-12

En kompetansebedrift

Insen2ti-12

Insenti er en kompetansebedrift bestående av sivilingeniører, ingeniører, håndverkere, økonomer og andre administrative roller. Flere av våre ansatte er også autorisert BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP), sertifiserte prosjektledere, samt en sertifisert kvalitetsrevisor.

Våre ansatte har bakgrunn fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

En organisasjon i vekst

Insenti AS er et selskap i Insentikonsernet, hvor Insenti Holding AS eier Insenti AS og Insenti Utvikling AS. Insenti Samferdsel AS er søsterselskap, og Insenti Drammen AS er datterselskap av Insenti AS.

Insenti AS er ledet av et styre med tre eksterne styremedlemmer:

  • Geir Magne Aarstad, styreleder
  • Vibecke Hverven, medlem
  • Bjørn Richard Johansen, medlem

Fra eierne i Insenti AS sitter Bjørn Grepperud og Rune Pedersen. Ansattrepresentanter er Tron Tangeraas og Beate Aasen, med Sverre Bringsrud og Vanja Fjeldstad Åberge som vararepresentanter.

Gjennom våre verdier vil du kjenne oss som

Engasjert

Kundefokusert

Løsningsorientert

En historie vi er stolte av

2023

Bjørn Grepperud gir stafettpinnen videre til Christian Molt Rise, ny adm. direktør 

2022

Insenti ferdigstiller sitt hittil største prosjekt, Rortunet, for Schage Eiendom

2021

  • Gasellebedrift for 7. gang
  • Insenti Drammen AS opprettes som datterselskap
  • Insenti Samferdsel AS blir søsterselskap 

2020

Insenti passerer 60 ansatte

2019

Insenti passerer 50 ansatte og flytter fra Akersgata 32 til Dronning Mauds gate 10

2016

Insenti Samferdsel AS opprettes som et datterselskap

2015

Insenti blir Gasellebedrift for 6. gang

2012

Optimo Prosjekt AS bytter navn til Insenti AS. Blir også miljøsertifisert etter ISO 14001

2011

Optimo Prosjekt AS blir heleid av ledelsen i selskapet og passerer 20 ansatte

2008

Selskapet passerer 100 millioner i omsetning

2007

Leverer første prosjekt til ekstern kunde som byggherrestyrte enterpriser: Stovner politistasjon

2006

Entra Eiendom blir deleier i selskapet

2003

Første prosjekt leveres: Nytt HK for Statens Vegvesen. Mottar byggherreprisen for det

2001

Optimo Prosjekt AS stiftes som en datter av eiendomsselskapet Optimo AS

Gaselle-logo

Kåret til Gasellebedrift

Insenti er blitt kåret til Gasellebedrift syv ganger: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014 og 2021

DNV-logo

Miljøsertifisert

Insenti er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14000:2015 av DNV