Om Insenti

Historie - Verdier - Visjon

Ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse

Insenti-43-COLLAGE

- herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Osloregionen. Selskapet har siden oppstarten i 2001, gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering.

Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 1.000.000 m2 næringsarealer og ca 2000 boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen Kontorpark, fikk byggherreprisen for 2003.

Insenti omsatte for 650 millioner i 2020, og har for tiden 70 ansatte.

 

Visjon

Vi er byggherrens partner!

Insenti-43-COLLAGE
Insen2ti-12

En kompetansebedrift

Insen2ti-12

Insenti er en kompetansebedrift bestående av ansatte som er sivilingeniører, ingeniører, håndverkere, økonomer og har annen utdanning. Insenti har også ansatte som er autorisert BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP), sertifiserte prosjektledere og en sertifisert kvalitetsrevisor.

Våre ansatte har bakgrunn fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

En organisasjon i vekst

Insenti AS er et selskap i Insentikonsernet, hvor Insenti Holding AS eier Insenti AS og Insenti Utvikling AS. Insenti Samferdsel AS er søsterselskap, og Insenti Drammen AS er datterselskap av Insenti AS.

Insenti AS er ledet av et styre med flere eksterne styremedlemmer; styreleder Geir Magne Aarstad, medlem Vibecke Hverven, medlem Bjørn Richard Johansen. Fra eierne i Insenti AS sitter Bjørn Grepperud og Rune Pedersen, og våre ansattrepresentanter er Tron Tangeraas og Beate Aasen, med Sverre Bringsrud Fekjær og Vanja Fjeldstad Åberge som vararepresentanter.

Gjennom våre verdier vil du kjenne oss som

Kundefokusert

Løsningsorientert

Fremtidsrettet

En historie vi er stolte av

2021

Insenti Drammen opprettes som et datterselskap

2019

Insenti passerer over 50 ansatte

2016

Insenti Samferdsel AS opprettes som et datterselskap

2015

Insenti blir Gasellebedrift for 6. gang

2012

Optimo Prosjekt AS bytter navn til Insenti AS. Blir også miljøsertifisert etter ISO 14001

2011

Blir heleid av ledelsen i selskapet. Passerer 20 ansatte

2008

Selskapet passerer 100 Millioner Norske Kroner i omsetning

2007

Leverer første prosjekt til ekstern kunde i modell byggherrestyrte enterpriser: Stovner Politistasjon

2006

Entra Eiendom blir deleier i selskapet

2003

Første prosjekt leveres: Nytt HK for Statens Vegvesen. Mottar byggherreprisen for det

2001

Optimo Prosjekt AS stiftet som en datter av eiendomsselskapet Optimo AS

gasell

Kåret til Gasellebedrift

Insenti er blitt kåret til Gasellebedrift i 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 og 2014.

miljo_sertifisering logo

Miljøsertifisert

Insenti er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14000:2015 av DNV GL.