Kontakt oss

Bjørn Grepperud

Daglig leder

909 91 932 Send epost

John Ytterhaug

Daglig leder, Insenti Samferdsel

918 41 839 Send epost

Rune Pedersen

Markedssjef

470 41 772 Send epost

Karoline Hasselgård

Avdelingsleder Prosjektutvikling

993 23 686 Send epost

Marius Prøsch-Oddevald

Avdelingsleder Bygg

468 98 585 Send epost

Eli Tangen

HR-sjef

928 43 526 Send epost

Svein Erik Tverli

Økonomisjef

994 79 616 Send epost

Roy Ebbesen

Avdelingsleder Miljø og HMS

415 73 545 Send epost

Insenti AS

Akersgata 45,
0158 Oslo

Se større kart - Veibeskrivelse.

Nærmeste T-banestasjon: Stortinget
Nærmeste P-Hus: Sentrum P-hus.

Innkjøring fra Munchs gate og Hammersborgstunnelen (Ring 1).

Fakturaer skal inneholde leverandørens navn, adresse, organisasjonsnummer, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer, bankkonto og eventuell KID-kode.

Fakturaer skal inneholde navn på bestiller/referanse og leveringsadresse/prosjektnavn. Leveringsadresse «Insenti» vil ikke bli godtatt.

Alle leveranser skal være spesifisert. Underbilag skal kun tilhøre det aktuelle prosjektet.

Fakturaer som ikke oppfyller disse kravene, vil bli returnert.

Eventuelle særlige bestemmelser som er avtalt i enkelte prosjekter, vil komme i tillegg til dette.

Elektronisk faktura sikrer raskere behandling og sparer miljøet. Insenti ber om at fakturaer sendes som EHF eller som pdf til faktura@insenti.no.
Kun én faktura per pdf-dokument.