Insenti Samferdsel

Vi bidrar til at samferdselsprosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Insenti Samferdsel har siden 2016 levert prosjektledertjenester innen hele verdikjeden i samferdselsprosjekter, fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter. Vi skal levere ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av samferdselsprosjekter.

Vil du bli en av oss? Ta kontakt med Marit eller se ledige stillinger her https://insenti.no/karriere/

Vi har en klar visjon om å etablere oss som en betydelig aktør for prosjektadministrasjon innen samferdsel, og vi ønsker å bli sett som byggherrens foretrukne samarbeidspartner.

Medarbeidere

Som medarbeidere i Insenti Samferdsel nyter vi godt av å være i et lite selskap, hvor hver enkelt kan være med og påvirke, og hvor kommunikasjonen går lett. Samtidig er vi en del av et større miljø med Insenti AS og Insenti Drammen AS og kan trekke på deres fagkunnskap innenfor bygg, eiendom, teknikk, miljø og SHA. Vi har felles fagsamlinger, vi drar på turer sammen og vi har det gøy sammen.

Insenti Samferdsel er prosjektleder i veiprosjekter, jernbaneprosjekter, t-baneprosjekter samt vann og avløpMedarbeiderne i Insenti Samferdsel har alle fra 10 til 40 års erfaring fra prosjektarbeid innenfor vei, jernbane, t-bane, vann og avløp.

En hverdag i Insenti Samferdsel

Vi arbeider i oppdrag ute hos våre kunder. Mange av oppdragene er 100 % engasjement over ett eller to år, med mulighet til forlengelse hvis behov. Oppdragene vinner vi over rammeavtaler som vi har med kundene. Vi går inn i oppdragsgivers organisasjon og tar del i prosjektarbeidet sammen med ansatte og andre innleide ressurser. Vi leder møter, utvikler løsninger, følger opp kontrakt og endringer, kontrollerer byggearbeider og rapporterer økonomi og framdrift.

Tjenester og kunder

Som prosjektlederselskap innen samferdsel leverer vi meget kompetente enkeltressurser inn i prosjekter og fyller roller som:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Kontrollingeniør
  • Kontraktsrådgiver
  • Prosjektstyrer
  • Planlegger
  • 3D/BIM-ingeniør

Vi tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon.

Våre kunder er for det meste offentlige byggherrer som Bane NOR, Sporveien, Oslo kommune Fornebubanen, Statens vegvesen, Nye Veier, Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi har kontorer i Oslo sentrum og opererer hovedsaklig i Osloregionen. Gjennom etablerte samarbeidsavtaler kan vi imidlertid også levere tjenester i andre deler av landet.

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap av Insenti AS.

Aktuelt

Relaterte prosjekter

Ansatte i Insenti Samferdsel

John Ytterhaug

Senior prosjektleder

918 41 839 Send epost
Bilde av Geir Erik Nilssen, prosjektleder i Insenti Samferdsel, på samferdselsprosjekt

Geir Erik Nilssen

Prosjektleder

918 31 572 Send epost
Bilde av Joakim Hammer,prosjektleder i Insenti Samferdsel, på samferdselsprosjekt

Joakim Hammer

Prosjektleder

911 99 583 Send epost
Bilde av Kadri Sæthre, prosjektleder i Insenti Samferdsel, på samferdselsprosjekt

Kadri Sæthre

Prosjektleder

468 37 490 Send epost
Bilde av Auden Andersen, prosjektleder Insenti Samferdsel, på Fornebubanen

Auden Andersen

Prosjektleder

934 60 962 Send epost
Bilde av Gunnar Sletten, Insenti Samferdsel, på Fornebubanen

Gunnar Sletten

Prosjektleder

951 81 301 Send epost
Bilde av Kristian Kvamme Fredriksen, prosjektleder i Insenti Samferdsel, på Fornebubanen

Kristian Kvamme Fredriksen

Prosjektleder

479 77 095 Send epost
Bilde av Jan Erik Petersen, prosjektleder i Insenti Samferdsel, på kontoret til Insenti AS

Jan Erik Petersen

Prosjektleder

934 00 950 Send epost
Bilde av Tarjei Hammerstrø Johnsen, prosjektleder i Insenti Samferdsel, på kontoret til Insenti AS

Tarjei Hammertrø Johnsen

Prosjektleder

418 56 828 Send epost