Insenti Samferdsel

Har du behov for en anerkjent aktør til prosjektadministrasjon i anleggsprosjekter?

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap til Insenti AS.

Vi har en klar visjon om å etablere oss som en betydelig aktør for prosjektadministrasjon innen samferdsel, og vi ønsker å bli sett som byggherrens foretrukne samarbeidspartner.

Insenti Samferdsel har siden 2016 levert prosjektledertjenester innen hele verdikjeden, fra tidlig fase til gjennomføring av prosjekter. Vi skal levere ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av samferdselsprosjekter.

Som prosjektleder innen samferdsel leverer vi meget kompetente enkeltressurser inn i prosjekter og fylle roller som:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Kontrollingeniør

Vi tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon. I tillegg utøve et større ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Våre kunder vil i det vesentlige være offentlige aktører som Bane NOR, Sporveien, Statens vegvesen, Nye Veier, Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi vil fra vårt kontor i Oslo sentrum operere i Osloregionen.

Rammeavtaler Insenti Samferdsel AS

Insenti Samferdsel har rammeavtaler med Sporveien, Bane NOR og Fornebubanen.

Prosjekter vi for tiden jobber på er CBTC - signalanlegg for Sporveien, Follobanen og utbygging av Fornebubanen og oppgradering av Storgata med trikk.

Aktuelt

Relaterte prosjekter