Insenti Samferdsel

Vi bidrar til at samferdselsprosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Insenti Samferdsel har siden 2016 levert prosjektledertjenester innen hele verdikjeden i samferdselsprosjekter, fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter. Vi skal levere ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av samferdselsprosjekter.

Vil du bli en av oss? Ta kontakt med Marit eller se ledige stillinger her https://insenti.no/karriere/

Vi har en klar visjon om å etablere oss som en betydelig aktør for prosjektadministrasjon innen samferdsel, og vi ønsker å bli sett som byggherrens foretrukne samarbeidspartner.

Medarbeidere

Som medarbeidere i Insenti Samferdsel nyter vi godt av å være i et lite selskap, hvor hver enkelt kan være med og påvirke, og hvor kommunikasjonen går lett. Samtidig er vi en del av et større miljø med Insenti AS og Insenti Drammen AS og kan trekke på deres fagkunnskap innenfor bygg, eiendom, teknikk, miljø og SHA. Vi har felles fagsamlinger, vi drar på turer sammen og vi har det gøy sammen.

Medarbeiderne i Insenti Samferdsel

Medarbeiderne i Insenti Samferdsel har alle fra 10 til 40 års erfaring fra prosjektarbeid innenfor vei, jernbane, t-bane, vann og avløp.

En hverdag i Insenti Samferdsel

Vi arbeider i oppdrag ute hos våre kunder. Mange av oppdragene er 100 % engasjement over ett eller to år, med mulighet til forlengelse hvis behov. Oppdragene vinner vi over rammeavtaler som vi har med kundene. Vi går inn i oppdragsgivers organisasjon og tar del i prosjektarbeidet sammen med ansatte og andre innleide ressurser. Vi leder møter, utvikler løsninger, følger opp kontrakt og endringer, kontrollerer byggearbeider og rapporterer økonomi og framdrift.

Tjenester og kunder

Som prosjektlederselskap innen samferdsel leverer vi meget kompetente enkeltressurser inn i prosjekter og fyller roller som:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Kontrollingeniør
  • Kontraktsrådgiver
  • Prosjektstyrer
  • Planlegger
  • 3D/BIM-ingeniør

Vi tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon.

Våre kunder er for det meste offentlige byggherrer som Bane NOR, Sporveien, Oslo kommune Fornebubanen, Statens vegvesen, Nye Veier, Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi har kontorer i Oslo sentrum og opererer hovedsaklig i Osloregionen. Gjennom etablerte samarbeidsavtaler kan vi imidlertid også levere tjenester i andre deler av landet.

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap av Insenti AS.

Aktuelt

Relaterte prosjekter

Ansatte i Insenti Samferdsel