Insenti Samferdsel

Vi bidrar til at samferdselsprosjekter gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Insenti Samferdsel har siden 2016 levert prosjektledertjenester innen hele verdikjeden i samferdselsprosjekter, fra tidlig fase til gjennomføring av prosjekter. Vi skal levere ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av samferdselsprosjekter.

Vi har en klar visjon om å etablere oss som en betydelig aktør for prosjektadministrasjon innen samferdsel, og vi ønsker å bli sett som byggherrens foretrukne samarbeidspartner.

Som prosjektlederselskap innen samferdsel leverer vi meget kompetente enkeltressurser inn i prosjekter og fyller roller som:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Kontrollingeniør
  • Kontraktsrådgiver
  • Prosjektstyrer
  • Planlegger
  • 3D/BIM-ingeniør

Vi tar også et større ansvar ved bemanning av hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon.

Våre kunder er for det meste offentlige aktører som Bane NOR, Sporveien, Oslo kommune Fornebubanen, Statens vegvesen, Nye Veier, Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi vil fra vårt kontor i Oslo sentrum operere i Osloregionen.

Insenti Samferdsel AS er et søsterselskap av Insenti AS.

Rammeavtaler Insenti Samferdsel AS

Insenti Samferdsel har rammeavtaler med Sporveien, Bane NOR og Fornebubanen.

Prosjekter vi for tiden jobber på er CBTC – nytt signalanlegg for t-banen i Oslo, Sporveien, Follobanen og utbygging av Fornebubanen og oppgradering av Storgata med trikk.

Aktuelt

Relaterte prosjekter