Nykirke – Barkåker

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Prosjekt Nykirke-Barkåker omfatter nytt dobbeltspor fra Nykirke, sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg, en strekning på totalt 13,6 kilometer. Det blant annet skal bygges to bruer, tre nye tunneler (totalt 5,1 km) og ny stasjon (Horten stasjon) ved Viulsrød litt sør for Skoppum. I tillegg skal prosjektet bygge et nytt togparkeringsanlegg på Barkåker og oppgradere Tønsberg stasjon til en stasjon med 4 spor til plattform.

Les mer om Intercity-prosjektet Nykirke – Barkåker – https://www.banenor.no/nykirke-barkaker/

Prosjektinformasjon

Byggherre

Bane NOR

Tjenester fra Insenti

Byggeleder underbygning (i samarbeid med Novaform)

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet