Bygg

Insenti holder kontroll på alle ledd i et byggeprosjekt, og ser til at prosjektet fullføres etter avtale.

Vi utfører all ledelse av byggingen med egne ressurser. Vi leverer alle fellestjenester (rigg), og tar det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Byggherrestyrte delentrepriser innebærer at oppdragsgiveren har en kontraktspart fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Oppdragsgiveren inngår avtale med Insenti og vi inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Insenti styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

Byggherrestyrte delentrepriser i praksis

  • Utfører all bygging som byggherrestyrte delentrepriser.
  • Leverer rigg og alle fellestjenester.
  • Ivaretar overordnet ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • Byggherren har fullt innsyn og påvirkning underveis i prosessen.
  • Insentis byggeprosjekter har ikke hatt fraværsskade siden november 2014.

Som byggherre vil du med vår bistand kunne ivareta nødvendige endringer enklere og mer effektivt. Vi forsikrer deg om at du vil oppleve en konfliktfri byggesak.

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå med å bygge ditt prosjekt.