Rortunet – gigantprosjekt på Slemmestad

Byggeprosjektet Rortunet på Slemmestad utenfor Oslo hadde oppstart våren 2019. Det opprinnelige kjøpesenteret på 8.000 kvm er revet og skal erstattes med nytt kjøpesenter på 18.500 kvm, parkering på 24.000 kvm og 13.000 kvm boligareal på taket.

Totalt skal det bygges 56.000 kvm med næringsareal, parkering og bolig på Rortunet. De 122 boligene fordeles på fem blokker. Taket skal være et allment fellesareal med adkomst fra Sundbyveien/Slemmestadveien.

Ved siden av byggeprosjektet skal også Slemmestadveien utbedres med nytt kollektivfelt og planskilt, samt ny sykkel- og gangvei. Materialbruk i fasade vil være en blanding av panel, plater og tegl.

På oppdrag fra byggherre Schage Eiendom AS utfører Insenti prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

 

For mer informasjon, se Schage Eiendom sin prosjektside.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg

Ferdigstillelse

2022

Bruttoareal

56 000

Arkitekt

Halvorsen & Reine AS

Byggherre

Schage Eiendom AS v/ Rortunet AS

Prosjektkostnad

850 000 000

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Antall leiligheter

122

Prosjekttype

prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet