Rortunet – gigantprosjekt på Slemmestad

Rortunet

Byggeprosjektet Rortunet på Slemmestad utenfor Oslo hadde oppstart våren 2019. Det opprinnelige kjøpesenteret på 8.000 kvm er revet og skal erstattes med nytt kjøpesenter på 18.500 kvm, parkering på 24.000 kvm og 13.000 kvm boligareal på taket. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i februar 2022.

Totalt skal det bygges 56.000 kvm med næringsareal, parkering og bolig på Rortunet. De 122 boligene fordeles på fem blokker. Taket skal være et allment fellesareal med adkomst fra Sundbyveien/Slemmestadveien.

Ved siden av byggeprosjektet skal også Slemmestadveien utbedres med nytt kollektivfelt og planskilt, samt ny sykkel- og gangvei. Materialbruk i fasade vil være en blanding av panel, plater og tegl.

På oppdrag fra byggherre Schage Eiendom AS utfører Insenti prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

 

For mer informasjon, se Schage Eiendom sin prosjektside.

  • Ferdigstillelse: Februar 2022
  • Bruttoareal: 56.000 m2
  • Arkitekt: Halvorsen & Reine AS
  • Byggherre: Schage Eiendom AS v/ Rortunet AS
  • Prosjektkostnad: 680 000 000
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Kart