Insenti Drammen

Vi bistår med prosjektledelse i større bygge- og eiendomsprosjekter.

Insenti Drammen ble etablert i 2021 og er et datterselskap til Insenti AS. Reidun Haaland er daglig leder. Insenti Drammen er Insenti sin første etablering utenfor Oslo.

Insenti Drammen viderefører forretningside, visjon og verdier fra Insenti AS, og skal bidra overfor en rekke eiendomsutviklere og derigjennom utvikle et solid selskap med base i Drammen.

Insenti Drammen leverer tjenester innenfor:

  • Prosjektutvikling
  • Prosjektledelse
  • Byggherrestyrte delentrepriser
  • Miljø- og SHA-ledelse

Insenti Drammen har besøk- og postadresse:
Drammen Business Center
Dr. Hansteinsgate 9, 3044 Drammen

Aktuelt

Relaterte prosjekter