For leverandører

Fakturering

Fakturaer skal inneholde leverandørens navn, adresse, organisasjonsnummer, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer, bankkonto og eventuell KID-kode.

Fakturaer skal inneholde navn på bestiller/referanse og leveringsadresse/prosjektnavn. Leveringsadresse «Insenti» vil ikke bli godtatt.

Alle leveranser skal være spesifisert. Underbilag skal kun tilhøre det aktuelle prosjektet.

Fakturaer som ikke oppfyller disse kravene, vil bli returnert.

Eventuelle særlige bestemmelser som er avtalt i enkelte prosjekter, vil komme i tillegg til dette.

Elektronisk faktura sikrer raskere behandling og sparer miljøet. Insenti ber om at fakturaer sendes som EHF eller som pdf til faktura@insenti.no.
Kun én faktura per pdf-dokument.

Varslingskanal

Send en epost til oss dersom du vil varsle om mulige negative konsekvenser, kfr. Åpenhetslovens bestemmelser.

Etiske retningslinjer for leverandører

Leverandøren skal sikre at alle arbeidstakere har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder og nasjonal lovgivning.

Plan for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Skal forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Virksomheter skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort jfr. § 5 i åpenhetsloven.

Insenti AS

Postboks 1243 Vika, 0110 Oslo

Nærmeste T-banestasjon:

Nasjonalteateret

Nærmeste parkering:

Vika p-hus, Munkedamsveien 21

Se større kart - Veibeskrivelse.

Nærmeste T-banestasjon: Nasjonalteateret
Nærmeste P-Hus: Vika p-hus, Munkedamsveien 21