Miljø og SHA

Fokus på miljø, teknikk og SHA / HMS bidrar til å minimere unødvendige tap i et byggeprosjekt. Samtidig er det mye å tjene.

Miljø og SHA

En avdeling med tverrfaglig kompetanse på:

 • Miljø og bærekraft
 • SHA / HMS
 • Tekniske fag

i alle faser av byggeprosjekter, både eksisterende bygg, nybygg og rehabilitering.

Miljø og bærekraft

 • Miljørådgivning i alle prosjektfaser
 • Miljøstrategi og implementering av miljømål og -krav
 • Mulighetsstudier innenfor miljø og bærekraft
 • Etablere og følge opp miljøprogrammer og miljøoppfølgingsplaner
 • Støtte i miljøfaglige spørsmål
 • Sikre etterlevelse og forbedring av miljøstyringssystem
 • Rådgivning på BREEAM-NOR, BREEAM In-Use og andre sertifiseringsordninger
 • Ivaretakelse av rollen som BREEAM-AP i BREEAM-NOR-prosjekter
 • Rådgivning på EUs taksonomi til bygg i drift, rehabiliteringsprosjekter og nybygg
 • Bærekraftsrapportering

SHA / HMS

 • SHA, KP/KU og HMS roller
 • Pådriver, rådgiver og inspirator innen SHA på byggeplass
 • Veiledning, støtte og oppfølging i implementeringen av KS- og HMS-krav på byggeplass
 • Iverksette og etterleve sentrale sikkerhetstiltak
 • Kurs, opplæring og bevisstgjøring rundt sikkerhet på byggeplass
 • Analysere og vurdere risiko og trender, samt jobbe for kontinuerlige forbedringer
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik, samt være med i gransking av hendelser
 • Vernerunder på byggeplass

Tekniske fag

Omfatter elektro, automasjon, rør og ventilasjon.

 • Ledelse av tekniske rådgivere og tekniske entreprenører
 • Faglig og økonomisk oppfølging av prosjekter
 • Vurderinger og mulighetsstudier på eksisterende eiendom
 • Bistand både i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen
 • Budsjettering og lønnsomhetsanalyser
 • Kontraktsforhandlinger
 • Fremdriftsplanlegging og -oppfølging

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt byggeprosjekt.

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene