Kristian Augusts gate 13, KA13

Ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13 (KA13) er et pilotprosjekt med stort fokus på miljø og ombruk av bygningsmaterialer. Byggherre Entra rehabiliterer eksisterende bygning og utvider med et tilbygg på 8. etasjer.

Den eksisterende bygningen i Kristian Augusts gate 13 er fra slutten av 50-tallet. Dette skal beholde sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra eksisterende bygg med eget utrykk. Innvendig skal både eksisterende og nye arealer innredes til kontorhotell for Spaces.

Ombruk, avfallsreduksjon og utslippsfri byggeplass

KA13 er et pilotprosjekt med ombruk av bygningsmaterialer i stor skala, noe som vil sette sitt preg på bygningen både utvendig og innvendig. Prosjektet er i front innen sirkulære prinsipper i bygningsbransjen, og det er blant annet ombruk av bærekonstruksjoner i tilbygget. KA13 er tatt inn som prosjekt i FutureBuilt innenfor kriteriene for forbildeprosjekt.

I prosjektets miljømål ligger høye krav til avfallsreduksjon, og det legges opp til utslippsfri byggeplass. Prosjektet er rigget etter prinsippene i BREEAM NOR og det er innarbeidet krav tilsvarende Very Good. Overvann blir håndtert så langt det lar seg gjøre på egen tomt, med blant annet grønne tak som fordrøyningselement.

KA13 vil bli en del av Tullinkvartalet som skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. I passasjene legges det opp til by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet. Amfiet utenfor bygningen vil være et naturlig samlingspunkt.

Prosjektet er gjennomført som hovedentreprise og ferdigstilles første kvartal 2021.

Insenti er engasjert av Entra som byggherrens representant med byggeledelse, prosjektledelse, prosjekteringsgruppeledelse, miljørådgiving og ombrukskoordinering.

Mer fra Kristian Augusts gate 13

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

1. kvartal 2021

Bruttoareal

ca 4300

Arkitekt

Mad AS

Byggherre

Entra ASA

Entrepriseform

Hovedentreprise

Tjenester fra Insenti

Byggherrens representant, Byggledelse, Prosjektledelse, Prosjekteringsgruppeledelse, miljørådgiving, ombrukskoordinering

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Rune Andersen, prosjektleder i Insenti

Rune Andersen

Prosjektleder

408 71 933 Send epost
Bilde av Randi Lunke, miljørådgiver i Insenti

Randi Lunke

Miljørådgiver

980 23 822 Send epost