Erfaringsrapport fra sirkulærprosjektet KA13

Entra sitt kontorbygg i Kristian Augusts gate 13 (KA13) har fått mye oppmerksomhet for å ta ombruk på alvor. Bygget, som består av både en eksisterende del og et nytt tilbygg, er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg. Nå deler Entra en fyldig erfaringsrapport fra prosjektet.

Sak fra futurebuilt.no, 20. januar 2021. Foto: Kyrre Sundal, Mad arkitekter.

I Kristian Augusts gate 13 har Entra, ved hjelp av en lang rekke medspillere, vist vei for alle som ønsker å bygge sirkulært. Prosjektet har, i tillegg til internt ombruk, hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg og overskuddsartikler fra leverandører i et omfang som vi aldri før har sett maken til. Prosjektet har villig delt av erfaringene underveis, og nå har vi gleden av å lansere en omfattende erfaringsrapport om ombruk i bygget.

Rapporten er ført i pennen av ombruksrådgiver Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak, med god hjelp av Randi Lunke og Rune Andersen fra Insenti, og går detaljert til verks. Flere studenter fra både NTNU og Oslo Met har også bidratt med beregninger av enkeltemner.

I rapporten får vi lese om erfaringene som er gjort med alle tenkelige bygningsdeler i prosjektet, fra ombruk av stålbjelker og hulldekkeelementer, til rekkverk og belysning. Det er redegjort for den praktiske gjennomføringen, valg av kontraktsform, dokumentasjon, testing og bearbeiding av bygningsdeler, montering, kostnader og miljøeffekter, avhending av overskuddsmaterialer og selvfølgelig en strategi for framtidig demontering. De ulike aktørene i prosessen og representanter fra de ulike byggfagene, slipper også til med sine erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer er tatt med i rapporten.

På deres hjemmeside skriver FutureBuilt videre at det er en rekke overraskelser og læringspunkter på de 116 sidene rapporten består av. For FutureBuilt er det kanskje likevel mest inspirerende å se hvor store klimagassbesparelser ombruk kan bidra til. Flere av de mye brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler. Det forteller oss at ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet. Og med denne erfaringsrapporten fra Entra, er vi langt bedre rustet til å gå løs på oppgaven.

Last ned rapporten i sin helhet (15 MB)

Følg lenken for mer informasjon og videoer om/fra prosjektet – https://insenti.no/prosjekt/kristian-augusts-gate-13-ka13/ 

Våre siste innlegg

Tore Ulvin til Insenti

Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Vi utvider laget vårt i Drammen

Trond Åsheim inn i styret i Insenti Drammen

Felles miljøambisjoner