Hans Møller Gasmanns vei 7 – ny Bilia

Bilia skal etablere seg i nye lokaler med nybilsalg, bruktbilformidling og tilhørende verksteder på Vollebekk, nærmere bestemt Hans Møller Gasmanns vei 7. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent, og Insenti er hentet inn av byggherre, Aspelin Ramm, til å være prosjektleder og som ansvarlig for byggherrestyrt delentreprise.

Hans Møller Gasmanns vei 7 ligger i bydel Bjerke, sentralt plassert på nordsiden av Østre Aker vei og med gangavstand til Vollebekk T-banestasjon. Området består i dag av store asfalterte arealer, et en-etasjes bygg kledd med stålplater og en betongkonstruksjon. Det er også et grøntareal som ivaretas.

Her er det planlagt et Bilia-bygg over fem etasjer, med en fasade preget av glass, med salgsavdeling, verksted, vaskehall og kontorer. Kun to av etasjene vil være synlig over terrenget, sett fra sør. Mot nord er det et høyt og langstrakt bygg, med bakenforliggende tekniske rom. Bygget vil følge det eksisterende landskapsbildet og tilpasses gjeldene regulering på høyde og utstrekning.

Høyt BREEAM-mål

Miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent stiller krav til bygningen gjennom prosjektering, realisering og bruk. Dette er en miljørådgiverveileder som alle prosjekteringsfag må etterleve for å opprettholde standard.

Bygget vil ha ulike uttrykk på de forskjellige etasjene, men med et helhetlig totaltinntrykk. Glassfasadene mot sørvest og sørøst sørger for rikelig utsyn og dagslys. Hovedinngangen er lagt i forbindelse med innkjøring og grøntareal med trær og regnbedd. I tillegg er det utformet som et torgareal med sitteplasser og sykkelparkeringer.

Det legges til rette for grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Eksisterende trær vil bli bevart i tillegg til opprydding og beplantning. Tette deler og volumer av fasadene vil bestå av klimavegger med bindingsverk i tre og mineralull i hulrom. Bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil være betong. Det vil i mest mulig grad bruke lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen.

Insenti er engasjert av byggherre, Aspelin Ramm, til å være prosjektleder og ansvarlig for byggherrestyrt delentreprise.

For mer informasjon, se vår prosjektside – https://insenti.no/prosjekt-blogg/hmg7/

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg

Ferdigstillelse

Q4 2023

Bruttoareal

18 000

Byggherre

Aspelin Ramm AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Byggherrens prosjektleder, ansvarlig for byggherrestyrte delentrepriser

Prosjekttype

Næring

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Tron Tangeraas, prosjektleder Bygg

Tron Tangeraas

Prosjektleder

970 44 257 Send epost