Hans Møller Gasmanns vei 7 (Bilia)

Her skal Bilia etablere seg i et nytt bygg på ca. 12 500 kvm med nybilsalg, bruktbilformidling og tilhørende verksteder.

— Om prosjektet

Bilia på Vollebekk

Utgangspunktet på tomten i Hans Møller Gasmanns vei 7 var store asfalterte arealer, et en-etasjes bygg kledd med stålplater og en betongkonstruksjon. Det er også et lite grøntareal på tomten som ivaretas.

Her kommer det et nytt Bilia-bygg over fem etasjer, med en fasade preget av glass. Kun to av etasjene vil være synlig over terrenget, sett fra sør. Mot nord er det et høyt og langstrakt bygg, med bakenforliggende tekniske rom. Bygget vil følge det eksisterende landskapsbildet og tilpasses gjeldene regulering på høyde og utstrekning.

Dagsferske bilder fra byggeplassen kan sees her: http://hmgv7.byggefilm.no/

Bygget skal tilfredsstille miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent

Dette stiller krav til bygningen gjennom prosjektering, realisering og bruk. Alle aktører i prosjektet må etterleve miljøveilederen for å opprettholde og innfri sertifiseringsmålet.

Bygget vil ha ulike uttrykk på de forskjellige etasjene, men med et helhetlig totaltinntrykk. Glassfasadene sørger for rikelig utsyn og dagslys. Hovedinngangen er lagt i forbindelse med innkjøring og grøntareal med trær og regnbedd. I tillegg er det utformet som et torgareal med sitteplasser og sykkelparkeringer.

Det legges til rette for grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Eksisterende trær blir bevart i tillegg til opprydding og beplantning. I bygningsmaterialet mot terreng og grunn vil det i størst mulig grad benyttes lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen.

Nyhetsbrev fra Insenti AS

Motta nyheter om fremdrift på Hans Møller Gasmanns vei 7 (Bilia) prosjektet direkte på e-post.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.