Kommunegården i Sandvika

Rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika er fullført etter planen. Bygget ble overlevert i desember 2022 med høyeste BREEAM-klassifisering, som det tredje rehab-prosjektet i Norge.

Kommunegården i Sandvika stod ferdig i 1990. Siden den gang har bruken av bygget endret seg, til å bli et hus for kommunens innbyggere, og med et økende behov for arbeidsplasser. Sist, men ikke minst har utviklingen innenfor miljø og klima skutt fart, og Bærum Kommune har som mål å ligge langt fremme i denne utviklingen.

I den omfattende rehabiliteringen ble bygget revet ned til betong og stål. Når det nå står ferdig er 700 arbeidsplasser økt til 1300, og byggherren, Bærum Kommunale Pensjonskasse (BKP), overleverte et bygg som innfrir høyeste BREEAM-klassifisering og energiklasse A.

Stålkontroll

Miljø- og klimamålene som ble satt på dette prosjektet, økte kompleksiteten. Det var mye å tenke på.

– Det stemmer, men her var det mange erfarne og flinke folk og virksomheter involvert, forteller Beate Aasen i Insenti. I og med at prosjektet er omfattet av den høye BREEAM-klassifiseringen er alt grundig planlagt fra tidligfase i samarbeid med dyktige rådgivere og leietaker, Bærum kommune.

På en omvisning underveis i byggeprosessen fant man tydelig bevis på grundigheten. Omkringliggende arealer, som trær, var tydelig beskyttet med avsperringer, byggeplassen var strøken, avfall ble sortert og aggregater var fossilfrie. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene.

– Som prosjektleder er det Insenti og byggherre sitt ansvar å sørge for at krav blir innfridd. For å dekke hele bredden hentet vi også inn intern spisskompetanse på BREEAM og SHA for å redusere usikkerhet og risiko underveis, sier Aasen.

– Dette var et omfattende prosjekt på flere måter. Bistanden jeg fikk fra Insenti-teamet var avgjørende for å holde kontroll på ballene i luften, sier Steinar Manengen, byggherrerådgiver for BKP.

Tilpasset entreprisemodell

Tilbake i 2019 gjennomførte Insenti et forprosjekt sammen med byggherrerådgiver, Manengen. Her ble totalentreprisen splittet i en riveentreprise og en byggentreprise.

– Rivearbeidet ble tildelt Øst-Riv, og Strøm Gundersen ble valgt som totalentreprenør bygg i en såkalt samspillsentreprise. Rivearbeidene startet våren 2020 og var ferdigstilt 1. oktober samme år i henhold til planen, sier Manengen.

I en samspillsentreprise enes aktørene om løsninger i tidligfase, gjør innkjøp i fellesskap som sikrer riktig innkjøp, har tette beslutningsprosesser og gir byggherren fullt innsyn i kostnader.

– Modellen har bidratt til å korte ned tiden for oppstart av rivearbeidet og redusere risiko i prosjektet ved at innkjøp gjøres på et omforent underlag i samspill med oss. Det gir oss også forutsigbarhet og fleksibilitet til å foreta endringer, spesielt knyttet til kvalitet og kostnader, avslutter byggherrerådgiver for BKP, Steinar Manengen.

For mer informasjon om Kommunegården i Sandvika, besøk Bærum kommune sin prosjektside.

Medieomtale av prosjektet:

Prosjektinformasjon

Keypoint

Rehabilitering

Ferdigstillelse

2022

Bruttoareal

37.200

Arkitekt

Pilot Arkitekter AS

Byggherre

Bærum Kommunale Pensjonskasse

Tjenester fra Insenti

Prosjektleder, Byggeleder, KU iht. byggherreforskriften, BREEAM- og Miljørådgiver

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Beate Aasen

Prosjektleder

995 97 114 Send epost