Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika er under rehabilitering og Insenti er tildelt oppdraget som prosjektleder for byggherren, Bærum Kommunale pensjonskasse (BKP).

Kommunegården i Sandvika på rundt 35.000 kvm skal totalrehabiliteres. Dagens 700 arbeidsplasser skal bli til totalt 1300 såkalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Prosjektet har stort miljøfokus, og bygget skal BREEAM-sertifiseres med krav om å oppnå BREEAM Outstanding og energiklasse A.

Insenti har gjennomført en mulighetsstudie, og forprosjekt og kontrahering, og riving startet våren/sommeren 2019. Bygget skal ferdigstilles i 2021.

Den nye Kommunegården i Sandvika blir et åpent og tilgjengelig bygg, og vil bidra til god byutvikling i Sandvika.

Insenti sin rolle i dette prosjektet er både prosjektledelse, KU, Miljø og HMS.

  • Ferdigstillelse: 2021
  • Bruttoareal: 41.000 m2
  • Byggherre: Bærum Kommunale Pensjonskasse
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektledelse, KU, Miljø og HMS

Kart