Dronning Eufemias gate 8

Dronning Eufemias gate 8 (DEG8) er det første bygget i Barcode-rekken i Bjørvika. Siden oppstart av innvendig rivearbeider sommeren 2019, har bygget gjennomgått omfattende rehabiliteringsarbeider som vil ferdigstilles våren 2021. Målet for rehabiliteringen har vært å redusere energiforbruket, øke komforten for leietakerne og gjøre DEG8 til et fleksibelt flerbruksbygg. Insenti har hatt flere viktige roller i prosjektet på oppdrag fra byggherre, Braathen Eiendom AS.

DEG8 er et blikkfang. Etter at det nå er bygget på en ekstra etasje, ruver DEG8 13 etasjer over bakken. Fasaden er kledd i glass, noe som gir helt spesielle lys- og utsiktsforhold. Verken eksisterende eller fremtidig bebyggelse vil hindre sikten til sjøen, marka og byen.

Bygget ble ferdigstilt i 2007, og etter en rivende utvikling de siste årene, spesielt innen teknologi og miljø, oppgraderes nå bygget til å møte nye krav og behov.

Fleksibilitet og effektivitet

Dette er viktige stikkord for bygget.

Den innvendige rehabiliteringen av DEG8 startet opp i 2019, og Insenti ble engasjert i forprosjektet tilbake i 2018. Siden den gang har Insenti vært prosjektleder, koordinator for utførelse iht. byggherreforskriften (KU), byggherreombud iht. byggherreforskriften (BHR) og byggeleder med stikkprøvekontroller. Insenti bistår også i forbindelse med leietakeroppfølging.

Det har vært et mål fra utbygger hele veien at DEG8 skal lede an når det gjelder å skape et fremtidsrettet bygg som setter en ny standard for hvordan kontorbygg kan bidra til leietakernes verdiskapning.

Ombruk og BREEAM In-Use

Energi og miljø har stått høyt på agendaen gjennom hele dette prosjektet, både i form av innvendige oppgraderinger og ytre påvirkninger i form av ombruk. Dette har ført til at en rekke bygningsdeler som er plukket ut av DEG8 er sendt til andre prosjekter, som Entra sitt prosjekt, Kristian Augusts gate 13 (KA13). Hit er det levert blant annet kjølebafler, slusedører, servanter, brannskap og vinduer.

Når bygget overleveres til leietakerne i løpet av våren 2021, vil de flytte inn i et av Oslos mest attraktive og fleksible fullservice-kontorbygg som er omfattet av BREEAM In-Use – et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om DEG8.

Illustrasjon: Grape Architects

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

Vår 2021

Bruttoareal

16500

Arkitekt

Grape Architects AS

Byggherre

DEG8 AS v/Braathen Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Tjenester fra Insenti

Prosjektleder, Koordinator for utførelse iht. byggherreforskriften (KU), Byggherreombud iht. byggherreforskriften (BHR), Byggeleder, Leietakeroppfølging.

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet