Skøyen Atrium III, Oslo

Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

Oppstart for byggingen av Skøyen Atrium III var 3. kvartal 2015. Etter utbyggingen blir eiendommen en av Oslos største kontoreiendommer. Kvartalet fornyes og tilrettelegges med større og bedre fellesfasiliteter og infrastruktur, samt et stort og hyggelig indre gårdsrom i plan 3.

Det nye kontorbygget i Drammensveien 145/147 utgjør totalt 26.000 m2 inkludert kjeller og innvending parkering, og blir på inntil 12 etasjer. Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et funksjonelt og varig bygg for leietakerne.
Bygget skal oppnå BREEAM Excellent.

Insenti utfører byggingen i byggherrestyrte delentrepriser med prosjektledelse og BREEAM koordinator.

Prosjektinformasjon

Keypoint

Nybygg

Ferdigstillelse

2019

Bruttoareal

26 000

Arkitekt

Lund & Slaatto

Byggherre

Schage Eiendom AS v/ Skøyen Atrium AS

Entrepriseform

Insentimodellen

Tjenester fra Insenti

Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging, Miljø og HMS.

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet