Skøyen Atrium III, Oslo

10_Gaardsrom_04

Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

Oppstart for byggingen av Skøyen Atrium III var 3. kvartal 2015. Etter utbyggingen blir eiendommen en av Oslos største kontoreiendommer. Kvartalet fornyes og tilrettelegges med større og bedre fellesfasiliteter og infrastruktur, samt et stort og hyggelig indre gårdsrom i plan 3.

Det nye kontorbygget i Drammensveien 145/147 utgjør totalt 26.000 m2 inkludert kjeller og innvending parkering, og blir på inntil 12 etasjer. Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et funksjonelt og varig bygg for leietakerne.
Bygget skal oppnå BREEAM Excellent.

Insenti utfører byggingen i byggherrestyrte delentrepriser med prosjektledelse og BREEAM koordinator.

  • Bruttoareal: 26 000 m2
  • Arkitekt: Lund & Slaatto
  • Byggherre: Schage Eiendom AS v/ Skøyen Atrium AS
  • Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging, Miljø og HMS.