Camp Feiring, Lørenskog

Camp feiring forfra

Prosjektet omfattet nybygg av kontorbygg med tilhørende kantine og møteromsavdeling, samt parkering. Bygget er i 2 etasjer pluss kjeller med parkering, trimrom og tekniske anlegg.

Insenti AS var byggherrens prosjektleder og ledet prosjektering og utførelse for prosjektet. Insenti representerte Feiring Bruk AS overfor de engasjerte prosjekterende og utførende som prosjektleder, med koordinering av prosjektering og byggearbeider, samt styring av sistnevnte.

Insenti hadde også ansvaret for HMS/KS.

Prosjektet ble gjennomført i byggherrestyrte delentrepriser hvor Insenti AS var hovedbedrift. Insenti AS hadde på vegne av Firing Bruk AS som byggherre byggeplassadministrasjonen og var kontraktspart med den enkelte entreprenør/leverandør.

Bygget benyttes som hovedkontor for Feiring Bruk AS. Bygget gjenspeiler deres virksomhet med norsk steinfasade og bruk av solenergi/paneler på tak, samt flere miljøvennlige løsninger.

Bygget er plassert sentralt til på deres største pukkverk i Lørenskog.

  • Ferdigstillelse: August 2018
  • Bruttoareal: 2200 m2
  • Arkitekt: Marlow
  • Byggherre: Feiring Bruk AS
  • Entrepriseform: CM, Byggherrestyrte delentrepriser
  • Tjenester fra Insenti:
    Bygging