Oppgradering av Tønsberg stasjon

For å hente ut effekten av sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg skal Tønsberg stasjon oppgraderes. Dette skal gi strekningen mulighet for fire tog i timen. Stasjonsområdet bygges om med morderne plattformer med trinnfri adkomst inn i togsettene og snøsmelteanlegg. Insenti Drammen er engasjert av byggherre som SHA-rådgiver for hele prosjektet.

 

Arbeidsomfang del 1:

  • Oppgradering av plattformer
  • Etablering av plattform 4 samt ny heis
  • Ny støttemur mot Lerchesgate
  • Masseutskifte i hele sporområdet på stasjonen
  • Ny overbygning og spor med blant annet nytt sporkryss og 7 sporvekslere
  • Nytt Kjøreledningsanlegg med bl.a. fundamenter, master og åk.

Arbeidsomfang del 2:

  • Oppgradering av lavspent og ny sporvekselvarme
  • Oppgradering og utvidelse av ITV og kameraovervåkning
  • Grunnarbeider for ERTMS
  • Snøsmelteanlegg på plattformene

 

Les mer om prosjektet på Baneservice sine sider her: https://www.baneservice.no/prosjekter/unb15-oppgradering-tonsberg-stasjon

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

Våren 2025

Byggherre

Bane Nor

Prosjektkostnad

380 MNOK

Tjenester fra Insenti

SHA-rådgiver

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Sondre Auran Karlsen

SHA-rådgiver

92 84 35 25 Send epost