Alf Bjerckes vei 26 – en logistikkperle

Alf Bjerckes vei 26 er Hennes & Mauritz (H&M) sitt tidligere hovedlager. Nå er arbeidet med å rehabilitere eksisterende bygningsmasse, som skal kobles sammen med et nytt tilbygg i gang.

Dagens bygg er på 20 300 kvadratmeter. Her skal det rives etasjeskiller innvendig for å øke lagringshøyden, samt legge til rette for moderne automasjonsløsninger. I tillegg oppføres et nytt tilbygg på 7100 kvadratmeter.

Astrup & Hellern har tegnet bygget og prosjektet gjennomføres etter Insentimodellen. Det betyr at Insenti har ledet forprosjekt og vil stå for utførelsen på vegne av byggherre, Aspelin Ramm.

Høye ambisjoner på bærekraft

Tilbygget skal miljøsertifiseres med ambisjoner om å oppnå «Excellent», det nest høyeste sertifiseringsnivået i BREEAM-NOR. Prosjektet er et av de første til å ta i bruk den nye, innskjerpende BREAAM-manualen, BREEAM-NOR v6.0.

Miljøsertifiseringen innebærer blant annet at det er satt ambisiøse mål for klimagassreduksjoner fra materialbruk, energibruk, transport og aktivitetene på byggeplassen. Bygget tilrettelegges med tanke på både dagens og fremtidens behov gjennom et fokus på klimatilpassede, robuste og endringsdyktige løsninger.

På taket blir det solcelleanlegg og grønt tak med et rikt artsmangfold. I tillegg planlegges det for oppsamling av regnvann for vanning av utvendige planter og vegetasjon. Det legges til rette for rikelig med lademuligheter.

Det eksisterende bygget som skal rehabiliteres har ambisjoner om å oppnå nivå «Very Good» etter BREEAM In-Use, en miljøsertifisering for eksisterende bygg. Det er satt ambisjoner om at hele bygningsmassen skal møte kravene til «grønne bygg» i henhold til EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftige investeringsformål (EUs taksonomi).

En logistikkperle

Alf Bjerckes vei 26 har svært god synlighet og tilgjengelighet for god og effektiv logistikk av og på Østre Aker vei. Dette, i kombinasjon med fleksible arealer, moderne automasjonsløsninger og svært god takhøyde, gjør prosjektet til en logistikk-perle i Oslo.

Tilgangen til kollektivtransport er også god med T-bane, buss og tog i umiddelbar nærhet.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

Januar 2025

Bruttoareal

27 800

Arkitekt

Arkitektene Astrup & Hellern

Byggherre

Aspelin Ramm

Entrepriseform

Insentimodellen - byggherrestyrte delentrepriser

Tjenester fra Insenti

Prosjektleder, Prosjekteringsleder, Anleggsleder, BREEAM-AP og Miljørådgiver, Budsjettering og økonomioppfølging, Driftsleder, Innkjøpsleder, HMS og kvalitetskontroll, Leietakeroppfølging

Prosjekttype

Lager og logistikk

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Bilde av Steinar Berg, prosjektleder i Insenti

Steinar Berg

Prosjektleder

938 01 300 Send epost