Follobanen

Med Follobanen tilbyr Bane NOR flere tog som kommer når de skal, opp mot halvert reisetid mellom Oslo og Ski, og økt kapasitet for godstog. I tillegg til den 20 km lange tunnelen, omfatter Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Ved Oslo S bygger Bane NOR de nye sporene til tog som skal ha Oslo S som endestasjon eller kjøre gjennom stasjonsområdet. Mellom Oslo S og Ekebergåsen er hele 7 jernbanespor lagt i en ny 600 m lang tunnel under den historiske Middelalderparken.

Ski blir et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Ski stasjon får tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser.

Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt.

Les mer om Follobaneprosjektet – https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/

Prosjektinformasjon

Byggherre

Bane NOR

Tjenester fra Insenti

3D Engineer Ski stasjon / Prosjekteringsleder IOS / Framdriftsplanlegger

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet