Change Manager i CBTC-prosjektet

Illustrasjon av signalsystem med CBTC-teknologi

Insenti Samferdsel har vunnet oppdrag med rollen som Change Manager i CBTC-prosjektet for Oslo Sporveien. Arbeidet gjelder implementering av det nye signalsystemet CBTC. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger.

CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Med CBTC-teknologien får Sporveien et moderne digitalt system for halvautomatisk styring og sikring av T-banen. Dette legger til rette for økt kapasitet, flere avganger og bedre trafikkflyt. Et nytt CBTC signalsystem for T-banen er også en forutsetning for Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og andre planlagte T-baneprosjekter. (Sporveien)

https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922