Arna – Fløen

Bane NOR opplyser at strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

Ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen. Den nye tunnelen ble tatt i bruk i desember 2020. Nå pågår rehabilitering av den opprinnelige tunnelen. På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer. Det bygges også nye jernbanetekniske anlegg og tilhørende teknisk hus.

Oppdraget omfatter både prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen (NBF) og prosjektet Utbygging Arna-Fløen (UAF).

Les mer om prosjektet – https://www.banenor.no/arna-Bergen

Prosjektinformasjon

Byggherre

Bane NOR

Tjenester fra Insenti

Byggeleder spor

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet