Arna – Fløen

Illustrasjon av jernbaneteknikk på Arna stasjon

Bane NOR opplyser at strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken. Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

Ny tunnel på 7,8 km. gjennom Ulriken utgjør størstedelen av traseen. Den nye tunnelen ble tatt i bruk i desember 2020. Nå pågår rehabilitering av den opprinnelige tunnelen. På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer. Det bygges også nye jernbanetekniske anlegg og tilhørende teknisk hus.

Oppdraget omfatter både prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen (NBF) og prosjektet Utbygging Arna-Fløen (UAF).

Les mer om prosjektet – https://www.banenor.no/arna-Bergen

  • Byggherre: Bane NOR
  • Tjenester fra Insenti:
    Byggeleder spor