Byggeleder Nykirke – Barkåker

Illustrasjon av Nykirke Barkåker Skoppum stasjon

Insenti Samferdsel og samarbeidspartner Novaform har vunnet tilbud med Byggeleder for oppfølging av underbygning på IC-prosjektet Nykirke – Barkåker.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

Les mer om Intercity-prosjektet Nykirke – Barkåker – https://www.banenor.no/nykirke-barkaker/