Energileder/rådgiver for Sporveien

Energieffektivisering

Oppdraget omfatter oppfølging av energieffektiviseringstiltak i Sporveien.

Prosjektinformasjon

Byggherre

Sporveien

Tjenester fra Insenti

Energileder/rådgiver (i samarbeid med Structor Bærekraftig Prosjektledelse)

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet