CBTC-prosjektet i Sporveien

Sporveien har signert avtale om levering av et nytt signalsystem for å digitalisere og effektivisere T-banen i Oslo. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger.

«CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Med CBTC-teknologien får Sporveien et moderne digitalt system for halvautomatisk styring og sikring av T-banen. Dette legger til rette for økt kapasitet, flere avganger og bedre trafikkflyt. Et nytt CBTC signalsystem for T-banen er også en forutsetning for Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og andre planlagte T-baneprosjekter.» (Sporveien)

Les mer om CBTC – https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=2797922

Prosjektinformasjon

Byggherre

Sporveien

Tjenester fra Insenti

Markedsansvarlig / Change Manager

Ansvarlige for prosjektet