Fornebubanen

Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstuen til Fornebu. Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i helhet skal gå under bakken.

Kjennetegn for dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur. Prosjektet har et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjekter i Norge i moderne tid.

Fornebubanen omfatter en tunnelstrekning på totalt om lag 8 km og inkluderer 5 stasjonshaller i berg. Tunnelarbeidene på Fornebubanen anses som krevende siden de drives i et urbant miljø med bergarter typisk for Oslo-feltet og et høyt krav til tetthet. Tunnelene vil bli drevet med konvensjonell sprengning «drill & blast». Det er i tillegg krevende grunnforhold, trangt om plassen i byggegropene og riggområdene. Strekningen Lysaker – Fornebu er 2,3 km lang og det skal forberedes for to stasjoner, Flytårnet og Fornebuporten.

Les mer om Fornebubanen her – https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger…/fornebubanen/…

Prosjektinformasjon

Byggherre

Oslo kommune Fornebubanen

Tjenester fra Insenti

Byggeleder stasjoner / Delprosjektleder tunnel og grunnarbeider Lysaker - Fornebu

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet