Sandbukta – Moss – Såstad

Illustrasjon Moss stasjon

Bane NOR skal bygge dobbeltspor gjennom Moss kommune, på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i syd, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Byggestart for hovedarbeidene var i 2019.

I Bane NORs utbyggingsprosjekt i Moss skal det bygges ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé. Det blir bygget to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny stasjon. Det skal bygges flere tunge betongkonstruksjoner blant annet bruer, tunnelportaler, betongkulverter og slissevegger i leire.

Mer om jernbaneprosjektet Sandbukta – Moss – Såstad: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sandbukta-moss-sastad/

  • Byggherre: Bane NOR
  • Tjenester fra Insenti:
    Prosjektingeniør konstruksjon (i samarbeid med Holte Consulting)