Ny godsterminal i Bergen

Illustrasjon av godsterminalen i Bergen

Prosjektet Nygårdstangen – Bergen – Fløen skal utvide kapasiteten på strekningen Bergen-Fløen og på Nygårdstangen godsterminal. Dette vil gjøre person- og godstransporten til og fra Bergen mer effektiv.

Arbeidet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen, og ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024. Gods- og persontrafikken skal i størst mulig grad gå som normalt i byggeperioden.

Les mer om prosjektet her – https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/bergensbanen/nygardstangen-bergen-floen/

  • Byggherre: Bane NOR
  • Tjenester fra Insenti:
    Byggeleder KL (i samarbeid med Novaform)