Ny godsterminal i Bergen

Prosjektet Nygårdstangen – Bergen – Fløen skal utvide kapasiteten på strekningen Bergen-Fløen og på Nygårdstangen godsterminal. Dette vil gjøre person- og godstransporten til og fra Bergen mer effektiv.

Arbeidet omfatter bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen, og ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024. Gods- og persontrafikken skal i størst mulig grad gå som normalt i byggeperioden.

Les mer om prosjektet her – https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/bergensbanen/nygardstangen-bergen-floen/

Prosjektinformasjon

Byggherre

Bane NOR

Tjenester fra Insenti

Byggeleder KL (i samarbeid med Novaform)

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet