Domus Juridica – Nytt juridisk fakultet for UiO

Domus Juridica i Kristian Augusts gate 15-21 er et av Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet og blir en oppgradering av området som en helhet.

Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet, Domus Juridica prosjekt i Kristian Augusts gate 15-21, naboprosjektet Kristian August gate 13 og Universitetsgaten 7-9, innebærer en oppgradering av området og vil tilføre ny aktivitet som sikrer et levende byområde og kvartal med nye brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen.

Tullinkvartalet skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. I passasjene legges det opp til by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet.

Nybygget leies av Universitetet i Oslo og skal huse store deler av Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo (UiO). Det vil huse ca. 3400 studenter og i overkant av 200 ansatte, og inkluderer infosenter, kantine, bibliotek, undervisningsarealer, lesesaler, kontorarealer og dusj-/garderobeanlegg.

Det er lagt vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses omgivelsene, verneinteresser og kulturminner. Plassering i Tullinkvartalet er med på å styrke UiO sin tilstedeværelse i sentrum, og danner en kunnskapsakse med eksisterende universitetsbygninger i Karl Johans gate.

Universitetsprosjektet er tegnet av MAD Arkitekter mens Veidekke entreprenør AS er totalentreprenør. Prosjektet startet med omlegging av trikken og rivearbeider høsten 2016. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019. Prosjektet skal oppnå BREEAM Excellent.

Prosjektet inkluderer rehabilitering av Kristian Augusts gate 21 (Otto Treiders Handelsskole) som er et vernet bygg fra 1860-tallet.

Insenti er engasjert av Entra som prosjektledere for Tullinkvartalet, Domus Juridica og Universitetsgaten 7-9.

Mål for prosjektet:

 • UiO: Studenten i sentrum, kunnskap i sentrum, universitetet i sentrum
 • Et åpent, publikumsrettet og fremtidsrettet universitet
 • Et sunt og inspirerende lærings- og arbeidsmiljø
 • Byutvikling – Revitalisere Tullinkvartalet
 • Samspill gammel bebyggelse og ny arkitektur
 • Nytt tilbud til Oslos befolkning
 • Nytt bygulv med spennende, aktive passasjer og gatetun

Entra sine miljømål:

 • Miljøledende i bransjen
 • Redusere bransjens miljøbelastning
 • Redusere energibruk
 • Miljøkrav til leverandører
 • Breeam Excellent for nybygg
 • Breeam Very good for rehabilitering
 • Passivhus med energiklasse B eller bedre

Prosjektinformasjon

Keypoint

24.000 m2

Ferdigstillelse

Q3/2019

Bruttoareal

24.000

Byggherre

Entra ASA

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet