Campus Ullevål (NGI)

Campus Ullevål (NGI)

Campus Ullevål blir en ny forsknings- og næringslivscampus i Sognsveien 72 og en sentral del av innovasjonsdistriktet, Oslo Science City. Insenti er engasjert av byggherre, Norges Geotekniske Institutt (NGI), som prosjektleder i forbindelse med reguleringsfasen, forprosjekt og gjennomføring.

NGI er et internasjonalt ledende senter for forskning, utvikling og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag med hovedkontor og laboratorier på Ullevål. Forskningsinstituttet utvikler løsninger for næringslivet og samfunnet, som sikrer at vi bygger og bor på sikker grunn.

Rive og bygge nytt

Eksisterende bygg ble oppført i 1966. Samfunnets behov og NGIs arbeidsmetoder har endret seg betraktelig siden den gang. Dagens bygg er lite fleksibelt og oppfyller ikke NGIs behov på verken kort eller lang sikt. NGI eier den store tomten i Sognsveien 72, og den er ikke optimalt utnyttet.

Forskningsinstituttet er medlem og pådriver i Oslo Science City og ønsker med Campus Ullevål å tilrettelegge for økt samarbeid om forskning og innovasjon, samt utvikle Ullevål som et aktivt bydelssenter.

Miljøbidrag til Ullevål

Med nytt bygg skal NGI bli et fyrtårn for miljø og moderne tekniske løsninger, rigget for å løse utfordringer i fremtiden. I prosjektet prioriteres bidrag til bydelen, med:

 • Etablering av offentlig torg og utadrettet virksomhet.
 • Reduksjon av parkeringsplasser på overflater og bakkeplan.
 • Grønn tilnærming mot den lokale kolonihagen.
 • Støyskjerming mot Ring 3.
 • Bærekraftig nybygg vil gi best miljøgevinst på sikt.
 • Mange sykkelparkeringsplasser.

Insenti er engasjert av NGI som byggherrens prosjektleder i forbindelse med reguleringsfasen, forprosjekt og gjennomføring av nytt næringsbygg på Ullevål.

Bygget skal etter planen stå ferdig i 2024.

 • Ferdigstillelse: 2024
 • Byggherre: Norges Geotekniske Institutt
 • Tjenester fra Insenti:
  Prosjektleder