Campus Ullevål

Campus Ullevål blir en ny forsknings- og næringslivscampus i Sognsveien 72, med 1500 arbeidsplasser. Dette vil bli en sentral del av innovasjonsdistriktet, Oslo Science City. Insenti er engasjert av byggherre, Campus Ullevål AS, som prosjektleder i forbindelse med reguleringsfasen, forprosjekt og gjennomføring.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning, utvikling og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag med hovedkontor og laboratorier på Ullevål. Forskningsinstituttet utvikler løsninger for næringslivet og samfunnet, som sikrer at vi bygger og bor på sikker grunn.

Rive og bygge nytt

Eksisterende bygg ble oppført i 1966. Samfunnets behov og NGIs arbeidsmetoder har endret seg betraktelig siden den gang. Dagens bygg er lite fleksibelt og oppfyller ikke NGIs behov på verken kort eller lang sikt. I tillegg er ikke den store tomten i Sognsveien 72 optimalt utnyttet.

Forskningsinstituttet er medlem og pådriver i Oslo Science City og ønsker med Campus Ullevål å tilrettelegge for økt samarbeid om forskning og innovasjon, samt utvikle Ullevål som et aktivt bydelssenter.

Miljøbidrag til Ullevål

Nybygget blir et fyrtårn for miljø og moderne tekniske løsninger, rigget for å løse utfordringer i fremtiden. I prosjektet, som skal miljøsertifiseringes som BREEAM-NOR Excellent, prioriteres bidrag til bydelen, med:

  • Etablering av offentlig torg og utadrettet virksomhet.
  • Reduksjon av parkeringsplasser på overflater og bakkeplan.
  • Grønn tilnærming mot den lokale kolonihagen.
  • Støyskjerming mot Ring 3.
  • Bærekraftig nybygg vil gi best miljøgevinst på sikt.
  • Mange sykkelparkeringsplasser.

Insenti er engasjert av Campus Ullevål AS som prosjektleder i forbindelse med reguleringsfasen, forprosjekt og gjennomføring av nytt næringsbygg på Ullevål. Prosjektet eies av Aspelin Ramm og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Bygget skal etter planen stå ferdig i 2026.

Prosjektinformasjon

Ferdigstillelse

2026

Bruttoareal

37000

Arkitekt

Schmidt Hammer Lassen

Byggherre

Norges Geotekniske Institutt og Aspelin Ramm

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse og miljørådgivning

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Karoline Hasselgård

Karoline Hasselgård

Avdelingsleder, Prosjektutvikling

993 23 686 Send epost