Det meste av Oslo lufthavn Fornebu er borte, men flytårnet og hangaren er tatt vare på. Nå er Bærum kommune i gang med rehabilitering og transformering av eiendommen, som skal bli en destinasjon for kunst og kultur. Insenti er engasjert som prosjektleder for Bærum kommune.

Oslo lufthavn Fornebu var Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998, da Oslo lufthavn Gardermoen overtok. Det meste av flyplassen er i dag borte, med unntak av de eldste bygningene som innbefatter blant annet den gamle terminalbygningen fra 1939, kontrolltårnet fra 1966, hangeren og diverse verkstedbygninger og kontorer.

Eiendommen har hatt flere eiere, og i 2020 kjøpte Bærum kommune eiendommen av OBOS. Flytårnet Fornebu AS står for driften av eiendommen.

Det er i dag rundt 150 leieforhold og 350 arbeidsplasser på eiendommen fordelt på totalt ca. 14 000 kvadratmeter. Her finner vi alt fra små atelier og musikkstudio, til serveringssteder og store TV-studioer. Sammensetningen av leietakere og bruken av eiendommen er unik. For at Bærum kommune skal kunne fortsette å videreutvikle dette kulturminnet må det oppgraderes.

Fornebu Lufthavn 2035 – masterplanen

Insenti er engasjert til å være prosjektleder i rehabiliteringen. Arbeidet er i gang, og skal pågå over mange år.

Innledningsvis ble det gjennomført en omfattende registering og tilstandsvurdering av tekniske anlegg som følge av mangelfull dokumentasjon. 5000 kvadratmeter tak ble også tekket og etterisolert. Nå er masterplanen for hele eiendommen lagt, som Flytårnet Fornebu kaller «Fornebu Lufthavn 2035». På sin nettside skriver de følgende:

Bærum kommune er både eier og utvikler av den gamle flyplassbebyggelsen gjennom det heleide selskapet Flytårnet Fornebu AS. Kommunens målsetting er å utvikle eiendommen som en viktig del av Fornebu, med vekt på kunst og kulturliv.

«Fornebu Lufthavn 2035» er selskapets forslag som i januar ble oversendt kommunen. Mens kommune behandler forslaget finnes det allerede en rekke aktiviteter og virksomheter ved Flytårnet. Samtidig gjennomføres viktige rehabiliteringstiltak og snart startes arbeidet med et nytt ungdomstilbud og et midlertidig bibliotek ved Flytårnet.

«Fornebu Lufthavn 2035» omtales som en masterplan for oppgradering og utvikling av eiendommen slik at den skal fungere godt i lang tid fremover. Det foreligger både en kortversjon av planen og en mer omfattende tverrfaglig rapport som grundig beskriver planen. Det er også laget en enkel film som presenterer deler av forslaget.

Full drift underveis

Det er en forutsetning fra Bærum kommune at det skal opprettholdes høy kulturell aktivitet på eiendommen under prosjektfasen. Det betyr at byggene driftes som normalt med brukerne til stede. Et eksempel er arbeidet med taket som ble igangsatt samtidig som det foregikk TV-opptak av Melodi Grand Prix og The Voice.

Eiendommen og bygningsmassene består av fleksible arealer. Den røffe industriarkitekturen skal bevares for å beholde sjelen i dette kulturminnet.

Det er store ambisjoner for Flytårnet. Insenti spiller en viktig rolle med planer og fremdrift, samt kontroll på økonomi og kvalitet i prosjektet.

Følg lenken for mer informasjon om Flytårnet på Fornebu – https://www.flytarnetfornebu.no/

Prosjektinformasjon

Bruttoareal

14 000

Arkitekt

LPO Arkitekter

Byggherre

Bærum kommune

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

De siste om miljø

Felles miljøambisjoner

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Stor bredde i miljøkompetansen

– Det er godt å gjøre det som er godt for miljøet

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

Ansvarlige for prosjektet

Portrettfoto av Magnus Mjøsund, prosjektleder i Insenti AS

Magnus Ramberg Mjøsund

Prosjektleder

950 46 530 Send epost
Rune Andersen, prosjektleder i Insenti

Rune Andersen

Prosjektleder

408 71 933 Send epost