Det meste av Oslo lufthavn Fornebu er borte, men flytårnet og hangaren er tatt vare på. Nå skal Bærum kommune rehabilitere og transformere eiendommen til å bli en destinasjon for kunst og kultur. Insenti er engasjert til å lede arbeidet.

Oslo lufthavn Fornebu var Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998, da Oslo lufthavn Gardermoen overtok. Det meste av flyplassen er i dag borte, med unntak av de eldste bygningene som innbefatter blant annet den gamle terminalbygningen fra 1939, kontrolltårnet fra 1966, hangeren og diverse verkstedbygninger og kontorer.

Eiendommen har hatt flere eiere, og i 2020 kjøpte Bærum kommune eiendommen av OBOS. Flytårnet Fornebu AS står for driften av eiendommen.

Det er i dag rundt 150 leieforhold og 350 arbeidsplasser på eiendommen fordelt på totalt ca. 14 000 kvadratmeter. Her finner vi alt fra små atelier og musikkstudio, til serveringssteder og store TV-studioer.

Sammensetningen av leietakere og bruken av eiendommen er unik. For at Bærum kommune skal kunne fortsette å videreutvikle dette kulturminnet må det oppgraderes.

Får kontroll og legger planer

Insenti er engasjert til å være prosjektleder i rehabiliteringen. Arbeidet er i gang, og skal pågå over mange år.

Det er gjennomført en omfattende registering og tilstandsvurdering av tekniske anlegg som følge av mangelfull dokumentasjon. Samtidig pågår det planlegging og gjennomføring av sikringstiltak.
5000 kvadratmeter tak på hangaren er ferdig tekket om og etterisolert. Neste delprosjekt er utskifting av den gamle hovedtavlen.

Full drift underveis

Det er en forutsetning fra Bærum kommune at det skal opprettholdes høy kulturell aktivitet på eiendommen under prosjektfasen.

Det betyr at byggene driftes som normalt med brukerne til stede. Et eksempel er arbeidet med taket som ble igangsatt samtidig som det foregikk TV-opptak av Melodi Grand Prix og The Voice.
Eiendommen og bygningsmassene består av fleksible arealer. Den røffe industriarkitekturen skal bevares for å beholde sjelen i dette kulturminnet.

Det er store ambisjoner for Flytårnet. Insenti spiller en viktig rolle med planer og fremdrift samt kontroll på økonomi og kvalitet i prosjektet.

Følg lenken for mer informasjon om Flytårnet på Fornbu – https://www.flytarnetfornebu.no/

Prosjektinformasjon

Bruttoareal

14000

Arkitekt

Byggherre

Bærum kommune

Tjenester fra Insenti

Prosjektledelse

Ansvarlige for prosjektet