Først i Norge med ombruksprosjekt – Insenti og Entra!

Insenti er veldig stolte av å være med i serien «Vi skal redde verden» som Estate produserer i samarbeid med blant andre oss, #madarkitekter og #entra.

I denne episoden får du høre om et prosjekt; Kristian August gate 13 som Insenti har prosjektledelse på for Entra. Dette prosjektet er et pilotprosjekt og først i Norge hva angår ombruksmaterialer. Du får høre mer om hvordan Rune (prosjektleder hos oss) løser dette, og hvilke utfordringer vi har møtt.

Først i Norge

 

 

Insenti bygger Rortunet for Schage på Slemmestad i Røyken kommune

Se reportasje i Finansavisen i dag 23.8.2019

Schage Eiendom har tildelt Insenti kontrakten for byggingen av Rortunet i Slemmestad, Røyken kommune. Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen.

Rortunet er tegnet av arkitektfirma Halvorsen & Reine AS i Drammen. Prosjektet består av et moderne kjøpesenter med handel i første etasje på hele 12 500 m2, samt helse og velvære og supplerende handel i 2. etasje slik at handelssenteret utgjør totalt ca 17 500 m2. Over kjøpesenteret vil prosjektet få 122 boliger fordelt på 5 blokker. Innendørsparkering på 24 000 m2 dekker både beboer-, kunde- og pendlerparkering. Utvidelse av Slemmestadveien og tilhørende sideveier er en del av prosjektet.

Schage Eiendom har røtter tilbake til 1936 og eier i dag en portefølje med en brutto eiendomsverdi på ca. 9,5 mrd NOK og en verdijustert egenkapital i Schage konsern på ca. 5,0 mrd NOK.

Slemmestad ligger idyllisk til ved Vestfjorden i Indre Oslofjord. Fra 1. januar 2020 vil Røyken kommune bli en del av nye Asker kommune.
– Med nye Rortunet ønsker Schage Eiendom å bidra til sentrumsutviklingen av Slemmestad, sier adm. direktør Egil Svoren. Rortunet har vært et sterkt handelspunkt i regionen, men trengte sårt en oppgradering. Ved utbyggingen av «Nye Rortunet» håper vi på ny giv og fart til den videre utviklingen av Slemmestad sentrum. Det investeres over en milliard kroner gjennom utbyggingen og mer en 90 kjøpere har allerede skrevet kontrakt for sin nye bolig over 2 år før innflytting. Kjøpesenteret vil sikre mange lokale arbeidsplasser, og pendlerparkeringen vi skal bygge vil bidra til økt bruk av kollektivtrafikk. På grunn av det gode samarbeidet vi har hatt ved byggingen av Skøyen Atrium III, velger vi også denne gangen å gjennomføre prosjektet med Insenti.

– Vi er stolte over at Schage Eiendom valgte oss til å bygge Rortunet, som blir en spennende utfordring for vår organisasjon, sier adm. direktør Bjørn R Grepperud i Insenti AS.

Avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald i Insenti AS forteller at de allerede er godt i gang med arbeidene, og har et sterkt team med lang erfaring og bred kompetanse på byggeplassen.

Rivning av gamle Rortunet kjøpesenter er ferdig, og pelearbeidene er godt i gang. Graving og betongarbeider starter i august. Kjøpesenteret skal ferdigstilles i slutten av 2021 mens boligkjøperne skal flytte inn i første kvartal 2022.

Bildetekst: Fra venstre Bjørn Grepperud, adm.dir Insenti AS, Egil Svoren adm.dir Schage Eiendom AS.

Tårnåsen Torg – et grønt prosjekt!

Se artikkelen om Oppegårds grønneste prosjekt i Østlandet Blad i dag. Tårnåsen Torg utvikles av Insenti og Daimyo!

Blant annet skal det skal bores 40 brønner etter grunnvarme ved Tårnåsen Torg, som vil gjøre bygget nærmest selvforsynt med varme. Det bygges også grønne tak og takterasser.

Les mer her:

https://www.oblad.no/tarnasen-torg-er-et-av-oppegards-storste-gronne-prosjekter-152-leiligheter-skal-bygges-alle-blir-selvforsynte-med-varme/s/5-68-665274

 

Følg med på tårnåsentorg.no!

 

 

Tre nye ansatte til Insenti!

Insenti opplever stor etterspørsel, og har god tilgang på prosjekter fremover! Vi fortsetter og vokse, og har ansatt tre nye medarbeidere!

De tre nye medarbeiderne skal rett inn i spennende prosjekter som blant annet Tårnåsen ved Kolbotn i Oppegård som er et bolig- og næringsutviklingsprosjekt eid av Insenti og Daiymo AS. Daiymo AS er et norsk investeringsselskap med eierinteresser i bransjer som fornybar energi, miljøteknologi, fiskeoppdrett og eiendom. Et annet prosjekt som nå får styrket sitt team er Rortunet kjøpesenter og boliger på Slemmestad med Schage Eiendom AS som utvikler og byggherre.

Randi Lunke er ansatt som miljørådgiver i Insenti, og kommer fra tilsvarende stilling i rådgivning og konsulentselskapet WSP Norge AS. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i bygg og miljøteknikk, og har solid erfaring innen BREEAM, energi- og miljørådgivning.

– Med Randi Lunke inn i teamet vil miljøsatsingen til Insenti styrkes ytterligere, sier avdelingsleder Roy Ebbesen i Insenti. Med sin systematiske tilnærming og strategisk tenkning rundt miljøkrav og miljøoppfølging vil Randi Lunke kunne tilføre våre kunder merverdi i forhold til miljøaspektet i prosjektene, sier Ebbesen.

Ellen Stupar Krogsgård er ansatt som prosjekteringsleder i Insenti, og skal bidra i Insenti sitt eget prosjekt på Tårnåsen i Oppegård. Hun kommer fra stilling som prosjekteringsleder i entreprenørselskapet NCC, og har også erfaring fra byggherre fra Höegh Eiendom.

– Solid og lang erfaring som Ellen har innen både nybygg, rehabilitering, bolig og næring er en veldig viktig kompetanse og ressurs for oss og våre kunder i Insenti, sier avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald.

– Vi har også styrket Bygg avdelingen med Lasse Huseby, som har 30 års erfaring fra byggebransjen, blant annet fra entreprenørselskapene Skanska og sist Bermingrud Entreprenør, forteller Prøsch-Oddevald. Dermed står vi veldig godt rustet til å levere tjenester innen bygging gjennom Insenti-modellen både ved ansettelse av Lasse og Ellen, sier han.

– Ansettelsene viser at vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og løsninger, sier Bjørn Grepperud som er adm. direktør i Insenti AS. Insenti har blant annet utviklet en egen modell for gjennomføring av store prosjekter, og Insenti har gjort dette med svært gode resultater for byggherren siden 2004, forteller Bjørn Grepperud.

Insenti leder en rekke store prosjekter, blant annet Nytt Juridisk Fakultet i Tullinkvartalet for eiendomsselskapet Entra og rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 for Braaten Eiendom (tidligere PWC bygget i Bjørvika). Insenti har også prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika. Videre har Insenti ansvaret for byggingen av Skøyen Atrium III og Rortunet i Slemmestad for Schage Eiendom AS.

 

Bildetekst:

– Vi gleder oss til å starte i Insenti i september. Insenti har mange spennende prosjekter fremover det blir gøy og utfordrende å jobbe med. T.v. Randi Lunke, t.h. Ellen Stupar Krogsgård (Lasse Huseby kunne dessverre ikke stille til fotografering).

 

Tre nye til Insenti

 

 

Insenti vokser med flere ansatte!

I juni har vi fått to nye ansatte til Insenti. Alexander Aronsen starter som prosjektleder i Insenti Samferdsel, og Bodil Andreassen Oppen starter som kontorleder for Insenti AS.

Alexander har lang og bred erfaring innen jernbane og industri, og kommer sist fra en stilling som prosjektleder i Bane Nor. Han skal jobbe med jernbane og sporveis prosjekter for Samferdsel, ut mot en av våre oppdragsgivere som Insenti Samferdsel har rammeavtale med (Bane Nor, Sporveien, Follobanen, Fornebubanen).

Bodil har over 2o års erfaring innen regnskap, blant annet fra Vy og Mediacom. I Insenti får hun en viktig og allsidig rolle som kontorleder og regnskapsmedarbeider.

Med dette teller Insenti AS og Insenti Samferdsel til sammen 53 ansatte.

Vi ønsker Bodil og Alexander velkommen til Insenti!

Insenti styrker styret med Vibecke Hverven som nytt styremedlem!

Vibecke Hverven (56) er valgt som nytt styremedlem i Insenti AS. Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser i Oslo- og Østlandsregionen. Selskapet har 56 ansatte og omsatte for ca. 437 millioner i 2018, en vekst fra 267 millioner i 2017. Datterselskapet Insenti Samferdsel er også i vekst og tilbyr prosjektledertjenester innen samferdselssektoren.

Vibecke Hverven har fra 2014 inntil nylig vært daglig leder i OBOS Prosjekt AS med styreverv i andre OBOS Prosjekt AS eide selskap. Hun har lang og utstrakt erfaring fra styrearbeid, deriblant styreleder for Norges Geotekniske Institutt, styreleder i Terramar, styremedlem i Dr. Techn. Olav Olsen, styremedlem i Ferd Eiendom og styremedlem i Mesta. I tillegg har hun vært styreleder og styremedlem i energirelaterte selskap som Eidsiva Vannkraft og Kjeller Vindteknikk.

Hverven er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har vært VP Regionsjef i DNV GL Energy Advisory. Videre har hun vært administrerende direktør i Sweco Norge AS i årene 2005 til 2012.

Insenti leder en rekke store prosjekter, blant annet Nytt Juridisk Fakultet i Tullinkvartalet og rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 for Braaten Eiendom (tidligere PWC bygget). Insenti har også prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika. Nylig ble Insenti valgt som byggeherreombud for omgjøringen av tidligere hovedkontor for Oslo Lysverker på Solli plass, til Hotell Sommerro. Videre har Insenti ansvaret for byggingen av Skøyen Atrium III for Schage Eiendom AS gjennom byggherrestyrte delentrepriser, totalt 26.000 m2.

– Jeg gleder meg til å bidra med og skape ytterligere vekst og utvikling i Insenti gjennom vervet som styremedlem. Insenti satser i en bransje jeg kjenner godt, og jeg ser frem til å tiltre i styret og bidra med min kunnskap og erfaring, sier Vibecke Hverven.

– Med Vibecke sin bakgrunn og solide erfaring tilfører hun styret i Insenti viktig og god kompetanse, sier styreformann Geir Magne Aarstad.

I tillegg til Aarstad er Bjørn Richard Johansen, grunnlegger av First House, medlem i Insenti sitt styre.

****

Foto: Trygve Indrelid/NTB

****

For ytterligere informasjon:

Geir Magne Aarstad, styreleder, mobil 934 38 803 og epost: geiraarstad@graainvest.no

Vibecke Hverven, påtroppende styremedlem i Insenti AS, mobil 975 30 372 og epost: vibeckehverven@hotmail.com

 

Hun styrker styret

 

Insenti og Daimyo skal ruste opp Tårnåsen senter

Det lille kjøpesenteret mellom Kolbotn og Søndre Nordstrand består av et bygg fra 1972 som er bygd om flere ganger, og en stor parkeringsplass. Eiernes visjon er imidlertid å skape et bomiljø i nær tilknytning til et moderne lokalsenter ved å sende bilene ned i kjelleren for å gjøre plass til de nye blokkene, og de ser for seg et torg på bakkeplan.

Se hele artikkelen her:

Skal bruke 500 mill på slitt lokalsenter

 

Høy kvinneandel

I Insenti er vi stolte over å ha en kvinneandel på 26%! Sammenlignet med tilsvarende bransjer der bygg og anlegg har under 10% og eiendomsbransjen har omtrent 20%.

I Insenti har vi høy trivsel og et godt arbeidsmiljø! Ressursterke og dyktige medarbeidere kjennetegner oss.

Vi vil jobbe aktivt videre med å øke kvinneandelen ytterligere, gjennom blant annet gode rekrutteringsprosesser et mangfoldig og godt arbeidsmiljø.

Ta gjerne kontakt med oss (mann eller kvinne) hvis du vil vite litt mer om hvordan det er å jobbe hos oss!

Kommunegården i Sandvika

Insenti har prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika! Bygget er på ca 35 000 kvm, skal totalrehabiliteres og ender opp med å bli på ca 41 000 kvm. Det planlegges for en økning fra dagens 700 arbeidsplasser til totalt 1300 arbeidsplasser. Prosjektet har stort miljøfokus, og bygget skal BREEAM-sertifiseres med mål om å oppnå Outstanding. Den nye Kommunegården blir et åpent og tilgjengelig bygg, og vil bidra til god byutvikling i Sandvika. Prosjektleder Beate Aasen er Insentis hovedressurs og skal lede ombyggingen i nært samarbeid med byggherren. Artikkelen i Budstikka 1.3.2019. Både papir og på nett.

Prosjekteringsledelse byggeprosjekter

Vi i Insenti har siden 2001 bistått med prosjekteringsledelse for en rekke byggeprosjekter. Ved hjelp av våre ansatte med forskjellig bakgrunn kan vi med trygghet stå inne for at vi er en kompetansebedrift. Vår styrke er at vi fungerer som motoren for byggeprosjektet. En som ser helheten, som er bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. En som utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen. Vår prosjektleder er den motoren du trenger!

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat vedrørende ditt behov for en erfaren prosjektleder.

Har du behov for en kyndig prosjektleder innen bygg?

Insenti er i dag vokst seg til å bli en av Oslos største aktør innen prosjektledelse innen bygg. Siden 2001 har vi jobbet med en rekke større byggeprosjekter. Vår styrke er at vi ser helheten og som i praksis fungerer som bindeleddet mellom aktørene og ivaretar byggherrens interesser best mulig. Vi utarbeider kalkyler og foretar fremdriftsplanleggingen for byggeprosjektet. På den måten er du ivaretatt i forkant, underveis og i etterkant av prosjektet.

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området, og ønsker å komme i kontakt med deg som har behov for kompetent prosjektledelse innen bygg.

Breeam AP for større byggeprosjekter

Breeam er et svært effektiv verktøy for et bærekraftig byggeprosjekt og som er til stor hjelp for å ivareta helse, inneklima og funksjonalitet – fra tidlig planlegging til ferdig bygg.

Hos oss i Insenti vil du møte kyndige BREEAM-rådgivere og som gir deg nyttige råd om BREEAM-sertifisering fra tidlig forprosjekt, gjennom hele byggeprosessen og til et ferdig bygg. Vi stiller også med egen BREEAM AP i byggeprosjekter. På den måten sørger for at valgte miljøkrav blir ivaretatt i utførelse.

Hvorfor velge Breeam AP hos Insenti?

– Erfaren prosjektledelse

– Valg av god miljøstrategi og gjennomføring av BREEAM-sertifisering

– Trygghet og god kostnadsstyring Fornøyde sluttbrukere

– Et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg

Vi er anerkjente for vår suksessrate som prosjekteringsledelse for større byggeprosjekter i Oslo-området. Kontakt oss dersom vi kan bistå med Breeam AP.

Eiendomsutvikling krever solid prosjektleder

Som en av Oslo største aktør innen prosjektledelse innen byggeprosjekter. Vet vi også hva som kreves for å oppnå den optimale eiendomsutviklingen. Ved hjelp av en kyndig prosjektleder vil du kunne få bistand i alle nødvendige kalkyler og fremdriftsplanleggingen. I tillegg får du et bindeledd mellom aktørene samtidig som ivaretar byggherrens ønsker best mulig.

Dette er hva vi bistår med som prosjektleder:

– Tidlig utvikling av konsepter, kommersielt og teknisk

– Styre arkitekter og rådgivere i skisse- og forprosjekt

– Ivareta byggherrens interesser gjennom hele prosessen

– Utføre reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser

– Yte teknisk bistand i forbindelse med eiendomstransaksjoner

– Bistå byggherren i kontraktsforhandlinger med leietakere

– Se etter løsninger som kan skape ekstra verdi for byggherren

Disse oppgavene er ofte årsaken til vår suksessrate som prosjektleder for større byggeprosjekter i Oslo-området.

Ta kontakt i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg i ditt nye eiendoms- og byggeprosjekt.

Koordinator utførelsesfase (KU) byggeprosjekter

Alle byggeprosjekter har et element av usikkerhet og risiko. For å ta gode beslutninger er det viktig med kunnskap og informasjon om usikkerhet. Det bidrar til å minimere tap og maksimere lønnsomhet. Som SHA-koordinator (KU) hever vi nivået på byggeprosjektets HMS-standard. Vi bistår større byggeprosjekter i Oslo og omegn med arbeid innen KU for hvert prosjekt. På den måten kvalitetssikres vi at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er utført før oppstart på byggeplass og ved avslutning av arbeidet.

Vi bistår deg med:

– Våre rådgivere gir råd i alle faser av et byggeprosjekt

– Vi utvikler kvalitets- og HMS-systemer, risikovurdering, kvalitetsrevisjon, inspeksjon

– Vi gjennomfører risiko- og usikkerhetsanalyser

Hvorfor Insenti?

– Erfaren prosjektledelse

– Valg av god miljøstrategi og gjennomføring av BREEAM-sertifisering

– Trygghet og god kostnadsstyring Fornøyde sluttbrukere

– Et miljøvennlig og fremtidsrettet bygg

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt på Miljø og HMS (KU)!

Prosjektleder for byggherre av større prosjekter

Vi i Insenti har siden vår oppstart i 2001 bistått en rekke byggherrer med vår kompetanse. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 1.000.000 m2 næringsarealer og ca 2000 boliger. Insentis første byggeprosjekt, Alnafossen Kontorpark, fikk byggherreprisen for 2003.

Noen av fordelene med vår prosjektleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Du kan trygt ta kontakt med oss i Insenti dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå ditt byggeprosjekt!

Prosjektleder med teknisk kompetanse

En av mange årsaker til at vi lykkes som prosjektleder for større byggeprosjekter er utvilsomt vår sammensmelting av kompetanse. Hos oss finner du ansatte som er sivilingeniører, ingeniører, håndverkere, økonomer og har annen utdanning. Insenti har også ansatte som er autorisert BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP), sertifiserte prosjektledere og en sertifisert kvalitetsrevisor. Våre ansatte har bakgrunn fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

For deg som har behov for en teknisk prosjekteringsleder kan vi med trygghet si at du har kommet til rett sted.

Noen av fordelene med vår prosjekteringsleder

– Er byggherrens forlengede arm

– Skal være byggherrens nærmeste rådgiver gjennom hele prosjektet fra start til mål

– Ivaretar organisering og styring, prosjektering, fremdrift og økonomistyring i alle faser av prosjektet

– Leder alle impliserte aktører fra tidlig fase til ferdig bygg

– Sikrer at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger

– Vi bistår i kontrahering av totalentreprenør eller delentrepriser

– Oppfølging av totalentreprenør

Du kan trygt ta kontakt med oss dersom du har behov for en prosjektleder med teknisk kompetanse!