Rekordprosjekt for Insenti nærmer seg slutten

Spaden gikk i jorda på Slemmestad sommeren 2019, og markerte oppstarten på Schage sitt gigantprosjekt, Rortunet på totalt 56 000 kvm. Kjøpesenteret og parkeringshuset på 42 500 kvm er allerede overlevert, og prosjektleder Insenti jobber nå med ferdigstillelse av de fem boligblokkene på taket av kjøpesenteret.

– Rortunet er Insenti sitt desidert største prosjekt noensinne, og vi retter en stor takk til Schage som ga oss tillitten. I de mest produktive periodene har vi hatt rundt 300 personer i sving på byggeplassen, noe som har satt høye krav til oss i prosjektledelsen, sier Arvid Horn, ansvarlig prosjektleder i Insenti.

– Prosjekter av denne størrelsen, og med dette tidsforløpet, kan sammenlignes med å drive en bedrift. Når vi blander inn korona i sammenhengen, har man et sett med utfordringer som må håndteres og løses fortløpende. Da er man helt avhengig av tydelige planer, ryddig og effektiv gjennomføring, dyktige håndverkere og god strukturering av mannskap, sier Horn.

– At vi leverte kjøpesenteret og parkeringshuset til tidsfristen, og er veldig godt i rute med ferdigstillelse og overlevering av boliger, er bevis på at vi har lykkes, fortsetter han.

Stor interesse

Rortunet åpenbarer seg som et gigantisk bygg langs den ellers så landlige Slemmestadveien, syv kilometer sørøst for Asker sentrum. Tidligere huset tomten et forholdsvis lite og slitent kjøpesenter, men historisk sett har det vært en god møteplass og et veldig godt handelspunkt.

Oversikt over Rortunet

– Rortunet har høstet mye oppmerksomhet og interesse. Allerede ved salgslanseringen ble det solgt 92 av totalt 122 leiligheter. I dag er alle leilighetene solgt, og det er kun ett næringslokale som ikke er utleid, sier Horn.

Som en del av prosjektet er det også bygget 100 pendlerparkeringer for folk som reiser til Oslo med buss.

Et stolt øyeblikk

I slutten av oktober åpnet kjøpesenteret med 37 butikker, tre spisesteder og fem helseaktører. I disse dager jobber Insenti løpende med å ferdigstille leilighetene. Dette arbeidet skal sluttføres i løpet av første kvartal 2022.

– Åpningen av kjøpesenteret og parkeringshuset var et stolt øyeblikk for alle involverte, men vi er ikke ferdig. Nå er fokus på leilighetene og vi har allerede overlevert de 38 første. Med det er vi godt i rute i forhold til den totale ferdigstillelsen og overleveringen av Rortunet, avslutter Arvid Horn.

For mer informasjon, kontakt:

Marius Prøsch-Oddevald, avdelingsleder Bygg i Insenti
E-post: marius.prosch.oddevald@insenti.no

Våre siste innlegg

Tore Ulvin til Insenti

Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Vi utvider laget vårt i Drammen

Trond Åsheim inn i styret i Insenti Drammen

Felles miljøambisjoner