Sentergården i Lørenskog i rute

Fasademessig ser Sentergården i Lørenskog nesten ferdig ut. Jobben foregår nå primært innvendig med ferdigstillelse av parkeringskjeller, næringslokaler på bakkeplan og leiligheter i de syv øvrige etasjene. Vi har kontroll, men det er noen fartsdumper i veien.

– Korona har satt sitt preg på fremdrift, spesielt med tanke på tilgang til utenlandsk arbeidskraft og regelverket for smittevern. Akkurat nå har vi en case når det gjelder tilgang på flisleggere. Telefonen går varm i søken etter kapasitet av riktig kvalitet, sier Tron Tangeraas, prosjektleder på Sentergården.

– Når det er sagt har vi kontroll på fremdrift og ferdigstillelse, som er 30. august, fortsetter han.

Fra ferdig, til mye gjenstående arbeid

På en befaring kjører vi heisen til topps i 9. etasje. Ute på takterrassen legges det platting og sedum.

– Takterrassen blir fellesområde for beboerne. Under plattingen, grøntområdene og andre arealer er det lagt fordrøyningssystem. Overvann ledes til et magasin i bakgården, før det slippes i det kommunale nettet, sier Thomas Sæther, anleggsleder på Sentergården.

Nedover i etasjene blir leilighetene mer og mer ferdige. Flere dører har rødlapp som indikerer ferdigstillelse.

– Vi jobber oss i hovedsak fra bunnen og oppover. Samtidig prioriterer vi de leilighetene som er solgt. Næringslokalene på bakkeplan er allerede klare for overlevering. Her ønsker kjøper å gjøre det aller meste av innvendig jobb selv, for å tilpasse til leietakere, sier Sæther.

Tar vår egen medisin

Sentergården ligger sentralt plassert på Lørenskog, med Lørenskog sentrum bussterminal som nær nabo. 30. august skal 93 leiligheter overleveres. Leilighetene er 2- til 5-roms, fra 28 til 135 kvadratmeter.

– Dette er jo et litt spesielt prosjekt i og med at Insenti Utvikling AS er byggherre og Insenti AS er prosjektutvikler, prosjektleder og byggeleder. Prosjektet gjennomføres i Insentimodellen som i grove trekk betyr at Insenti AS har det overordnede ansvaret for avtaler med alle bidragsytere, og styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, budsjett og kvalitet, sier Tangeraas.

– Selv om Insenti også er inne på byggherresiden må vi holde de forskjellige rollene adskilt. Linjene og beslutningsprosessene blir naturligvis kortere, men vi etterstreber å håndtere dette som hvilket som helst annet prosjekt. Fordelen er at vi øker vår erfaring og kompetanse gjennom bedre innsikt i alle prosesser, avslutter han.

Våre roller i prosjektet:

  • Tron Tangeraas – Prosjektleder
  • Thomas Sæther – Anleggsleder
  • Morten Åmodt – Driftsleder innomhus
  • Tore Andreassen – Driftsleder utomhus
  • Dan Svoboda – Driftsleder fasade og tak
  • Anne-Lee Hildre – Prosjekteringsleder
  • Svetlana Toma – HMS-leder
  • Hege Kvernberg – Miljørådgiver
  • Jon Breivold – Prosjektstøtte (vikar)

For mer informasjon, kontakt:

Marius Prøsch-Oddevald, leder for byggavdelingen i Insenti
E-post: marius.prosch.oddevald@insenti.no

Våre siste innlegg

Tore Ulvin til Insenti

Totalentreprise eller byggherrestyrt entreprisemodell?

Vi utvider laget vårt i Drammen

Trond Åsheim inn i styret i Insenti Drammen

Felles miljøambisjoner